Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.3. Područja pretežitih djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –34 3.3.1. Industrija U gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske županije zastupljeno je 15 grana prerađivačke industrije. Značajan je pad ukupno ostvarene proizvodnje: vrijednost proizvodnje u 1997. iznosila je cca 66% proizvodnje iz 1992. godine, odnosno smanjena je po prosječnoj godišnjoj stopi od 8,8%. Posebno visoku stopu pada bilježe slijedeće grane: metaloprerađivačka (20%), proizvodnja prometnih sredstava (18,5%), proizvodnja stočne hrane (17,4%), proizvodnja piljene građe i ploča (16,7%), proizvodnja finalnih proizvoda od drva (10,3%) i proizvodnja prehrambenih proizvoda (9,7%). Posebnu težinu ovim negativnim kretanjima daje činjenica da smanjenje proizvodnje u promatranom raazdoblju bilježe upravo industrijske grane koje se smatraju vitalnim za razvoj industrije i gospodarstva Županije, odnosno grane koje bi trebale biti “vukuće” grane prosperiteta Bjelovarsko-bilogorske županije. Strukturna obilježja industrije Županije: INDUSTRIJSKA GOD. Ostvarena Struktura Investic ije Struktura Zapos lenost Struktura GRANA vrijednost proizvodnje investic ija zapos lenih proizvodnje (%) (%) (%) Metaloprerađ. 92 4 461,1 6,7 9,1 0,9 1 116 11,6 djelatnost 97 1 435,8 3,4 84 3 605 7,8 Strojogradnja 92 1 476,4 2,2 57,7 2,7 505 5 97 818,2 1,9 39,2 1,4 505 6,5 Proiz.prom. 92 1 972,5 3 30,8 1,5 921 9,2 sredstava 97 706,3 1,7 9,1 0,3 345 4,5 Proizv.el. 92 985,3 1,5 0,1 0 208 2,1 strojeva i ap. 97 1 586,5 3,8 286 3,7 Proizv. 92 176,2 0,3 113,3 5,6 63 0,7 kemijskih pr. 97 Proizv.kam.,š lj. 92 34,1 0 33,3 1,6 45 0,4 i pijeska 97 68,6 0,2 14 0,2 Proizv. 92 3 204,5 4,8 16,9 0,8 643 6,4 građev. mat. 97 4 328,2 10,3 397,3 14,4 473 6,1 Proizv.piljene 92 13 247,6 20 523,4 25,6 1 044 10,4 gr.i ploča 97 6 378,1 15,2 226 8,2 818 10,6 Proizv.f inal. 92 5 306,4 8 0,7 0 942 9,4 proiz.od drva 97 3 074,9 7,3 79,1 2,9 724 9,4 Proizv.gotov. 92 1 915,7 2,9 14,2 0,7 762 7,6 tekstil.proizv. 97 1 693,4 4 28,2 1 1 169 15,1 Proizv. 92 25 242,8 38 1 113,5 54,6 2 876 28,7 prehramb.proiz. 97 16 759,3 39,9 1 632,8 59,1 2 164 28 Proizv 92 2 246,9 3,3 93,4 4,6 173 1,8 pića 97 2 040 4,9 202,7 7,4 145 1,9 Proizv. 92 3 447,4 5,2 12,4 0,6 230 2,3 stočne hrane 97 1 323,4 3,2 18,1 0,6 150 1,9 Graf ička 92 2 614 3,9 16,1 0,8 368 3,7 djelatnost 97 1 753,6 4,2 45,2 1,7 311 4 Sakup. i prim 92 80,2 0,2 71 0,7 pr.ind.otp. 97 34,1 0 14 0,3 1992 66 396,1 100 2 034,9 100 10 018 100 1997 42 000,4 100 2 761,7 100 7 723 100 Smanjenje iskorištenosti kapaciteta i proizvodnje rezultiralo je padom zaposlenosti. Ukupna se zaposlenost smanjila za cca 30% (promatrano u razdoblju od 1992 do 1997. godine). Uzevši sve u obzir, a mjereno hrvatskim prosjecima, Bjelovarsko-bilogorska županija nije u skupini onih koje u ovom trenutku stanovništvu nude dobre gospodarsko-socijalne uvjete.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=