Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A-57 Fiksnom telefonijom pokrivena su gotovo sva naselja u Županiji, tako da se može pozitivno odgovoriti na više od 95 % zahtjeva za priključak telefona. Pokretne komunikacije Na Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u radu su dvije mreže pokretnih komunikacija: analogna mreža (NMT) s pozivnim brojem 099, te digitalna mreža Cronet (GSM) s pozivnim brojem 098. Od uvođenja mreže u komercijalni rad pa do danas mreža NMT ima 1821 priključak, a mreža GSM ima 2090 priključaka. NMT mreža pokriva područje Županije sa četiri bazne postaje u Bjelovaru, Daruvaru, Grubišnom Polju i V. Peratovici. GSM mreža ima petnaest baznih postaja: Bjelovar, Daruvar, Garešnica, Čazma, Grubišno Polje, Hercegovac, Veliki Zdenci, Veliki Grđevac, Severin, Ćurlovac, Predavac, Rovišće, Narta, Berek, Peratovica. Iako postoji čak petnaest postaja, pokrivenost Županije u GSM mreži je nedostatna. Ostale usluge Ostale usluge možemo podijeliti na govorne i negovorne. Govorne usluge koje nudi distributer su usluge IQ mreže: besplatna telefonska usluga 0800, glasovanje telefonom, jedinstveni pristupni broj, usluge s dodatnim vrijednostima 060. Negovorne usluge Hrvatskih telekomunikacija na području Bjelovarsko-bilogorske županije su: croapak usluga, croline, HiNet. U Bjelovaru je postavljeno komutacijsko čvorište za cropak mrežu, koje je povezano na upravljački čvor u Zagrebu prijenosnim sustavom brzine 2 Mbit/sek. Mreža radi komutacijom paketa (X.25 protokol) i komutacijom okvira (frame relay), te je pogodna za prijenos podataka raznim brzinama od 2400 bit/sek do 2 Mbit/sek. Dok su za sada croline korisnici vezani iznajmljenim 64 kbit/sek kanalima na čvorište u Zagrebu, već uskoro bit će montirano i pušteno u rad i croline čvorište u Bjelovaru. Korisnici će biti povezani digitalnim modemima brzinama od 64 kbit/sek do nx64kbit/sek, prema želji. Croline mreža povezana je također na Internet mrežu, te u međunarodnom prometu s Njemačkom, Austrijom, Slovenijom i Švedskom. HiNet mreža našim korisnicima omogućava pristup najvećoj svjetskoj mreži Internetu, kao i korištenje e-mail elektronske pošte. Na Županiji je već sada uključeno 539 malih Internet korisnika i 86 srednjih korisnika, a taj broj se svakim danom povećava. Pred početkom komercijalnog rada je nova Pagin mreža, koja će pokrivati i područje naše Županije. To je HT Ermes paging sustav, gdje će korisnike ovog sustava biti moguće povezati iz fiksne ili mobilne mreže, Internetom (www) ili modemom s udaljenog podatkovnog terminala, bilo direktno, bilo putem posrednika (operatera). Pozivni broj mreže biti će 097. Korisnički uređaj omogućuje pretplatniku HT ERMES mreže primanje jednosmjerne paging poruke. Prijenosni sustavi Zahvaljujući evoluciji u razvoju optičkih transmisijskih sustava, kabeli sa optičkim nitima i transmisijska oprema postali su prvi i jedini izbor za nove transmisijske sustave. Primarni faktori za to su: ekonomičnost, superiornost radnih karakteristika, veliki kapacitet i dalekosežne mogućnosti. To će se i ubuduće nastaviti zbog pojave novih usluga (kabelska TV), kao i porasta postojećih. U prvoj fazi izgrađena je mreža optičkih kabela između svih UPS (udaljenih pretplatničkih stupnjeva) i pripadnih TC/PC centrala u Bjelovaru i Daruvaru. Sustavi prijenosa koji rade preko njih su digitalni, a početkom 1999. godine u radu je bilo ukupno 96 takovih uređaja brzine prijenosa od 8 Mb/s do 155 Mb/s. Preko tih uređaja ostvaren je kapacitet od 790 DPG (digitalnih primarnih grupa) od čega su u radu 373 DPG. Od ukupnog broja DPG-a u radu, 26 od njih je namijenjeno isključivo za realizaciju telefonskih kanala, odnosno ukupno 780. Sa TC (tranzitnom centralom) Zagreb povezani su prijenosnim sustavima brzina 140 Mb/s i 622 Mb/s sa ukupno 373 DPG od čega je u radu 76.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=