Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A-56 Poštanske se usluge korisnicima pružaju putem mreže poštanskih ureda kojih na području Bjelovarsko-bilogorske županije ima 38. Poštanski uredi Središta pošta Bjelovar su: 43000 Bjelovar, 43103 Bjelovar-Dom, 43232 Berek, 43273 Bulinac, 43240 Čazma, 43280 Garešnica, 43245 Gornji Draganac, 43251 Gudovac, 43284 Hercegovac, 43231 Ivanska, 43283 Kaniška Iva, 43203 Kapela, 43247 Narta, 43272 Nova Rača, 43211 Predavac, 43252 Prgomelje, 43212 Rovišće, 43274 Sverin, 43227 Šandrovac, 43246 Štefanje, 43233 Trnovitički Popovac, 43271 Velika Pisanica, 43285 Velika Trnovitica, 43226 Veliko Trojstvo, 43282 Vukovje, 43202 Zrinski Topolovac, 43500 Daruvar, 43506 Dežanovac, 43232 Đulovac, 43290 Grubišno Polje, 43504 Ivanovo Selo, 43505 Končanica, 43508 Maslenjača, 43541 Sirač, 43507 Uljanik, 43270 Veliki Grđevac, 43293 Veliki Zdenci, 43531 Veliki Bastaji. Iz navedenog pregleda vidljivo je da u svakoj jedinici lokalne samouprave djeluje barem jedan poštanski ured. Svi poštanski uredi kvalitetno su povezani vlastitim linijama prijevoza sa Poštanskim središtem prerade u Bjelovaru, sa kojim čine jedinstvenu prometno tehnološku cjelinu. Poštansko središte prerade Bjelovar ima funkciju prikupljanja poštanskih pošiljaka sa svog područja i njihovu daljnju preradu i otpremu vlastitim sredstvima prijevoza u pravcu glavnog poštanskog središta u Zagrebu. Potrebno je napomenuti da Poštansko središte prerade u Bjelovaru svoju funkciju obavlja i za Središte pošta Koprivnica i Središte pošta Virovitica , što znači da svojom djelatnošću pokriva tri županije. Razvijenost poštanske mreže mjeri se njenom dostupnošću korisnicima: Pokazatelji Središte pošta Bjelovar Hrvatska pošta ukupno Broj pošta 38 1129 Broj km2 na jednu poštu 69 50 Broj stanovnika na jednu poštu 3790 4238 Poštanski šalteri 66 2765 Broj stanovnika na jedan šalter 2182 1730 Poštanski ormarići 200 5100 Broj stanovnika na ormarić 720 938 (Izvor: HPT – Hrvatska pošta i telekomunikacije, Zagreb 1997. godina) Telekomunikacije Komutacijski kapaciteti Bjelovarsko-bilogorska županija ustrojena je kao jedna mrežna skupina s TC/PC centralom (tranzitno-pristupna centrala) u Bjelovaru (AXE-10, SSS) i TC/PC centralom u Daruvaru (AXE-10, SSS). Na TC/PC centralu Bjelovar vezana su 42 UPS (udaljena pretplatnička stupnja), te krajnje 3 ETC (elektronske tlf. centrale), dok su na TC/PC Daruvar vezana 36 UPS, 3 ETC i 3 RSM (udaljeni pretplatnički multipleksor). Broj instaliranih priključaka na lokalnim tlf. Centralama 56.254 Broj iskorištenih instaliranih priključaka na lokalnim tlf. Centralama 41.892 Broj instaliranih priključaka na 100 stanovnika 39,10 Broj uključenih pretplatnika na 100 stanovnika 29,10 Gustoća priključaka na području županije 22,50 Gustoća ukopčanih telefona na području županije 16,75

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=