Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A-55 U K U P N O U IN D E K S B R O J P U T N IK A IN D E K S T O N A M A 1 9 9 0 = 1 0 0 U O D L A S K U 1 9 9 0 = 1 0 0 1 9 9 0 . 1 4 3 . 4 5 6 1 0 0 1 5 7 . 1 4 7 1 0 0 1 9 9 3 . 7 5 . 6 6 3 5 2 , 7 2 8 3 . 1 2 2 1 8 0 , 2 1 9 9 4 . 8 5 . 4 9 2 5 9 , 6 2 5 3 . 3 0 8 1 6 1 , 2 1 9 9 5 . 5 3 . 3 7 6 3 7 , 2 3 3 8 . 6 9 0 2 1 5 , 5 1 9 9 6 . 3 5 . 7 2 8 2 4 , 9 2 5 2 . 0 2 9 1 6 0 , 4 1 9 9 7 . 2 3 . 4 1 9 1 6 , 3 1 2 0 . 3 9 5 7 6 , 6 P U T N IČ K I P R O M E T R O B N I P R O M E T (Izvor: Statistika željezničkog kolodvora Bjelovar) Iz podataka proizlazi da se robni promet rapidno smanjuje i da bi, ako se nastavi izrazita tendencija pada, mogao i nestati. Iako je putnički promet u promatranom razdoblju bilježio i "znatan" rast, on je u odnosu na šezdesete i sedamdesete godine iznosio oko jedne četvrtine, pa čak i manje. Tehničko-tehnološki i eksploatacijski stupanj razvoja željezničke infrastrukture i suprastrukture ne zadovoljava ni prosječne potrebe gospodarstva Županije, a uvjetovan je upravo masovnim prevozom roba i nešto manje putnika. Osim toga, aktualni su i drugi problemi željezničkog prometa: deregulacija i liberalizacija željeznice kao državne službe, informatizacija, uvođenje suvremenih tehnologija (npr. kontejnerizacija), otklanjanje uskih grla, modernizacija itd. Samo rješavanjem ovih problema moguć je povratak roba i putnika u željeznički promet. U tom pogledu trebalo bi inzistirati na modernizaciji pruge Zagreb - Vrbovec - Gradec - Sv.Ivan Žabno - Bjelovar - Kloštar, kao alternativnom pravcu pruge Zagreb - Koprivnica - Osijek. 3.4.1.3. Zračni promet Na prostoru Županije postoje dva letjelišta za športske i lake komercijalne zrakoplove do 6,5 tona, u blizini Bjelovara i kod Daruvara. Letjelišta imaju travnatu tvrdu poletno – sletnu stazu sa pratećim objektima. Pri letjelištima djeluju zrakoplovni klubovi ZK u Bjelovaru i ZK Ždral u Daruvaru. Ostala letjelišta su namijenjena zrakoplovima za potrebe poljoprivrede i sporta, a nalaze se: - kod Nove Rače – betonska pista, - kod Čazme – betonska pista, - kod Blagorodovca – betonska pista, - kod Garešnice – travnata pista. 3.4.1.4. Pošta i telekomunikacije Na prostoru Bjelovarsko–bilogorske županije poštanske usluge obavlja HP-Hrvatska pošta d.d. Zagreb – Središte pošta Bjelovar, a telekomunikacijske usluge Hrvatske telekomunikacije d.d. – TK centar Bjelovar. Glavni objekti potrebni za rad poštanskih i telekomunikacijskih usluga su: pošte, telefonske centrale (ATC) s uređajima i građevnim objektima, telekomunikacijski spojni kabeli i telekomunikacijska mreža. Pošta Područje Bjelovarsko-bilogorske županije kao integralni prostor Republike Hrvatske, svojom djelatnošću pokriva središte pošta Bjelovar, koji je organizacijski dio poduzeća Hrvatske pošte d.d. koje djeluju na prostoru čitave države.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=