Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A-52 ROBA U INDEKS PUTNIKA U INDEKS 000 TONA 1990 = 100 1000 1990 = 100 1990. 2.146 100 33.339 100 1993. 1.011 47,1 21.600 64,8 1994. 1.114 51,9 20.574 61,7 1995. 1.051 49 23.456 70,4 1996 856 40 24.614 73,8 1997. 742 34,6 25.063 75,2 TERETNI PROMET PUTNIČKI PROMET (Izvor: Ured za statistiku) Iz podataka se može zaključiti da se u promatranom razdoblju teretni cestovni promet znatno smanjio, te da je 1997. godine iznosio svega 35% u odnosu na ostvareni promet u 1990. godini. I putnički promet se također smanjio, ali znatno manje nego teretni promet: uglavnom se zadržao na razini od 60 do 75% u odnosu na ostvareni promet u 1990. godini. Na području Županije djeluje jedna velika transportna tvrtka - "Čazmatrans" iz Čazme, koja se veoma uspješno bavi prijevozom tereta i putnika u Županiji, ali i u više od deset županija u Hrvatskoj, te 27 europskih država.Na području Županije djeluje i oko 120 manjih cestovnih prijevoznika, od kojih su osam prijavljeni isključivo za poslove transporta, a ostali su registrirali ovu djalatnost za vlastite potrebe (prijevoz tereta). Neka proizvodna poduzeća (npr. Sirela) imaju znatan vlastiti cestovni vozni park, kojim isključivo obavljaju promet za vlastite potrebe (prijevoz robe i zaposlenika). Međumjesni putnički promet na području Županije obavlja u potpunosti Čazmatrans. U vremenu od 1990. do 1997. i dalje se smanjivao broj linija putničkog prometa, jer su zbog ekonomičnosti poslovanja ukidane nerentabilne, a također se zbog nerentabilnosti smanjivao i broj dnevnih linija prema nekim naseljima. Ovakav trend razvoja javnog putničkog prometa doveo je do orijentacije stanovništva na vlastita prijevozna sredstva i do poticanja individualnog prometa, što je vrlo nepovoljno, jer pogoduje depopulaciji slabo naseljenih područja Županije, a koja su velikom većinom naseljena starijom poljoprivrednom populacijom. Prosječni stupanj motorizacije u Županiji je ispod prosjeka u državi, a ova populacija, uz veće potrebe za zdravstvenom i socijalnom skrbi nema mogućnost osigurati vlastita prijevozna sredstva, te tako postaje prometno još više izolirana. Također, javljaju se mjestimična i kratkotrajna velika opterećenja prometnica i pojačano zagađivanje ispušnim plinovima, naročito u gradovima, iako ispitivanja zraka pokazuju da stanje još nije kritično. Mreža javnih cesta na prostoru Bjelovarsko bilogorske županije razvrstana je na državne, županijske i lokalne: Razvrstavanje javnih cesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije Državne ceste Županijske ceste Lokalne ceste Ukupno Asfaltirano (km) 260,60 450,45 374,08 1085,13 Neasfaltirano (km) 18,30 37,15 333,62 389,07 Ukupno (km) 278,90 487,60 707,70 1474,20 (Izvor: HUC-Podružnica za održavanje cesta Bjelovar i ŽUC-Bjelovarsko-bilogorske županije)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=