Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.3. Područja pretežitih djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –46 Postojeće mjere odvodnje su uglavnom nedovoljne, ili uopće ne postoje na većem dijelu područja. Zbog toga su problemi odvodnje aktualni, jer pridonose pozitivnim riješenjima u efektima poljoprivredne proizvodnje. Dosadašnji radovi na uređenju vodotoka u riječnim dolinama, uređenju objekata za potrebe ribnjaka, radovima na novoj kanalskoj mreži, te izgradnja ostalih vodnogospodarskih objekata, pokrivaju i opslužuju relativno male površine u odnosu na potrebe. U suvremenom rješavanju, izgradnji i korištenju sistema odvodnje, pridaje se problem zagađivanja voda od pesticida i gnojiva. Reguliranje pitanja u svezi s tim postaje obveza, bez koje se ne ulazi u realizaciju rješenja. 3.3.4.5. Posebni vodni resursi U posebne vodne resurse spadaju mineralno-termalna vrela i vode geotermičkog porijekla. Najveći geotermički izvor na području Županije nalazi se u Daruvarskim toplicama. Hidrogeološki istražni radovi pokazuju da termalna voda potječe iz trijasko karbonatnih slojeva. Temperatura vode je od 38o do 42o C, a eksploatacijske količine, prema sadašnjem stupnju istražnih radova, su do 30 l/sek. Izbijanje tople vode zabilježeno je i u Siraču, ali nisu poduzimani istražni radovi. Kod probnih naftnih bušotina otkriven je geotermalni izvor kod Velike Ciglene. Izvor je zatvoren, do pojave zainteresiranog investitora, zbog potrebe za velikim ulaganjima za osposobljavanje izvora za eksploataciju. 3.3.5. Eksploatacija mineralnih sirovina Na području Bjelovarsko-bilogorske županije potrebno je temeljito ispitati veličinu zaliha, te rentabilnost i ekonomičnost eksploatacije prirodnih izvora (nafta, ugljen, kameni pijesak, glina, građevni kamen, termalna vrela i drugo) kako bi se usmjerio način i vremensko trajanje iskorištavanja, ali uz obavezno vođenje brige za zaštitu prirode, prirodnih vrijednosti i okoliša. To se odnosi i na sve prirodne krajolike, kako bi se sačuvala šuma od pretjerane sječe, poljodjelske površine od poplava, klizanja i drugih namjena, te područja korištenja mineralnih sirovina od devastacije. Posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju voda u tokovima i u podzemlju od zagađenja, jer se ta voda koristi ili se može koristiti kao pitka i tehnološka voda za potrebe stanovnika, industrije, uzgoj riba i druge potrebe ovog područja. Izdašni izvori kvalitetnog kamena nalaze se na obroncima Papuka i koriste se za građevinski kamen, tucanik, granulat za pripremu betona i asfalta, a posebice za proizvodnju hidratiziranog vapna. Moslavačka gora ima granita, koaliziranog granita, kvarcnog pijeska, keramičke gline, a Papuk i Psunj imaju dijabaza, škriljavaca, vapnenaca i mramora (Sirač). Osnovne sirovine za opekarsku industriju ima praktički u neograničenim količinama. Glavna područja su rubni dijelovi Bilogore (Bjelovar, Pavlovac). Daljnja istraživanja trebala bi utvrditi lokacije optimalnih eksploatacionih polja. U novije vrijeme, a prema probnim istraživanjima, postoje indicije za nalaz i iskorištenje nafte u blizini Dežanovca, te asfalta kod Cjepidlaka.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=