Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –65 GRAD NASELJA DOMAĆINSTAVA OPĆINA UKUPNO IMA PLINSKU MREŽU % UKUPNO POTROŠAČI % Bjelovar 31 16 52 13492 10009 74 Čazma 36 21 58 2571 1047 41 Daruvar 9 5 56 5082 4405 87 Garešnica 23 9 39 4034 1264 31 Grubišno Polje 24 4 17 3285 476 15 Berek 13 1 8 738 12 2 Dežanovac 12 2 17 1177 39 3 Đulovac 29 0 0 1711 0 0 Hercegovac 5 5 100 984 305 31 Ivanska 13 5 38 1204 133 11 Kapela 26 2 8 1235 48 4 Končanica 9 4 44 1029 103 10 Nova Rača 13 9 69 1372 306 22 Rovišće 12 7 58 1316 466 35 Severin 2 2 100 374 41 11 Sirač 9 1 11 1251 183 15 Šandrovac 7 6 86 740 185 25 Štefanje 9 6 67 814 125 15 Velika Pisanica 8 2 25 872 80 9 Velika Trnovitica 8 3 18 592 53 9 Veliki Grđevac 11 2 18 1517 111 7 Veliko Trojstvo 11 11 100 1068 378 35 Zrinski Topolovac 3 0 0 318 0 0 Ukupno 323 123 38 46776 19769 42 (Izvor:distributeri plina s područja Bjelovarsko-bilogorske županije) Naftni sustavi Sjeverozapadnim dijelom Bjelovarsko-bilogorske županije položena je trasa dijela Jadranskog naftovoda JANAF-a (Sisak - Virje - Mađarska), sustava za međunarodni transport nafte u oba smjera, nazivnog promjera DN 700 mm – 28 “. Također, izgrađen je i naftovod Ivanić Grad - Bjelovar - Budrovac. Naftna polja, od kojih je najveće “Bilogora”, i još 5 manjih polja na području Županije koncesijom su ustupljena INA d.d. Zagreb. Nafta se iz bušotina cjevnom mrežom šalje u sabiralište Šandrovac, gdje se odvaja nafta od slane vode i šalje dalje naftovodom preko Bjelovara prema Ivanić Gradu i Sisku. Ocjenjuje se da bi ova crpilišta mogla raditi još petnaestak godina, kada će njihovo korištenje postati neprofitabilno zbog iscrpljenja nalazišta. Produktovodi U infrastrukturnom koridoru magistralnog plinovoda i naftovoda Budrovac - Ivanić Grad nalaze se dva produktovoda DN 250 i DN 80, kojim se transportira ukapljeni naftni plin.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=