Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura ____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –68 GRAD NASELJA DOMAĆINSTAVA ODLAGALIŠTE OPĆINA UKUPNO ODVOZI % UKUPNO ODVOZI % 1 Bjelovar 31 27 87 13492 10732 80 UREĐENO 2 Čazma 36 36 100 2571 870 34 KONTROLIRANO 3 Daruvar 9 4 44 5082 4000 79 KONTROLIRANO 4 Garešnica 23 20 87 4034 2100 52 UREĐENO 5 Grubišno Polje 24 4 17 3285 1589 48 KONTROLIRANO Ukupno 123 91 74 28464 19291 68 1 Berek 13 3 23 738 200 27 UREĐENO 2 Dežanovac 12 0 0 1177 0 0 NEKONTROLIRANO 3 Đulovac 29 0 0 1711 0 0 NEKONTROLIRANO 4 Hercegovac 5 5 100 984 450 46 UREĐENO 5 Ivanska 13 0 0 1204 0 0 NEKONTROLIRANO 6 Kapela 26 8 31 1235 183 15 UREĐENO 7 Končanica 9 0 0 1029 0 0 NEKONTROLIRANO 8 Nova Rača 13 0 0 1372 0 0 KONTROLIRANO 9 Rovišće 12 5 42 1316 344 26 UREĐENO 10 Severin 2 0 0 374 0 0 NEKONTROLIRANO 11 Sirač 9 1 11 1251 600 48 KONTROLIRANO 12 Šandrovac 7 3 43 740 142 19 UREĐENO 13 Štefanje 9 0 0 814 0 0 NEKONTROLIRANO 14 Velika Pisanica 8 0 0 872 0 0 NEKONTROLIRANO 15 Velika Trnovitica 8 8 100 592 250 42 UREĐENO 16 Veliki Grđevac 11 6 55 1517 600 40 KONTROLIRANO 17 Veliko Trojstvo 11 11 100 1068 637 60 UREĐENO 18 Zrinski Topolovac 3 0 0 318 0 0 NEKONTROLIRANO Ukupno 200 50 25 18312 3406 19 Sveukupno 323 141 44 46776 22697 49 Međutim, pri tome je važno istaknuti da se na uređena odlagališta odvozi otpad iz samo 28% naselja i 32% domaćinstava, na kontrolirana odlagališta iz 16% naselja i 15% domaćinstava, a na nekontrolirana odlagališta iz čak 56% naselja i 51% domaćinstava. Takvi pokazatelji dijelom su i posljedica činjenice da su čak tri od pet velikih odlagališta kontrolirana, ali neodgovarajuće uređena (što je možda bolje od hrvatskog prosjeka, međutim ipak daleko od poželjnog). Za potpuno sagledavanje problematike važno je i da se u tih 49% domaćinstava obuhvaćenih organiziranim odvozom (kao i u većini tvrtki) komunalni otpad u pravilu ne razvrstava, tako da na odlagalištima završava i najveći dio otpada sa vrijednim svojstvima (što uz ostale nepovoljne efekte bitno skračuje vijek trajanja odlagališta), te gotovo sav opasni otpad iz domaćinstava. Kao poseban problem koji se već pojavio, a u bližoj budućnosti će se nametnuti kao jedan od prioriteta, je potreba odgovarajuće sanacije nekontroliranih odlagališta (cca 22 mala i 11 srednjih), te posebice napuštenih kontroliranih, ali neodgovarajuće vođenih odlagališta (za sada 2 srednja i 4 velika). 3.4.6.2. Tehnološki otpad (neopasni) Prema podacima Katastra emisija u okoliš, na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 1998. godini prijavljeno je cca 250.000 tona neopasnog tehnološkog otpada od čega: - životinjski otpad (dijelovi tijela i uginule životinje) 1784,15 tona prijavilo ga je 10 proizvođača, a zbrinjavaju ga predajom Agroproteinki - životinjski otpad (fekalije) 8667,95 tona koristi se kao gnojivo na ratarskim površinama - muljevi od obrade otpadnih voda 391,13 tona koriste se kao gnojivo i odlažu na odlagališta komunalnog otpada - građevinski otpad 2252,75 tona prijavila su ga samo 3 proizvođača, a zbrinjava se u pravilu nekoordiniranim

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=