Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e S A D R Ž A J _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje II T E K S T U A L N I D I O : U V O D I. O B R A Z L O Ž E N J E A. POLAZIŠTA 1. Položaj, značaj i posebnosti županijskog područja u odnosu na prostor i sustav Države A - 1 2. Osnovni podaci o stanju u prostoru A - 3 2.1. Teritorijalni ustroj A - 3 2.2. Stanovništvo A - 4 2.2.1. Prostorni raspored A - 4 2.2.2. Demografski procesi A - 4 2.3. Naselja A - 10 2.3.1. Uvod A - 10 2.3.2. Povjesni razvoj A - 10 2.3.3. Mreža naselja A - 12 2.3.4. Sustav središnjih naselja - polazna sistematizacija A - 12 2.3.5. Funkcija rada i stanovanja A - 13 2.3.6. Procesi A - 14 2.4. Tabelarni prikaz A - 19 3. Prostorno razvojne i resursne značajke A - 20 3.1. Zemljopisna obilježja A - 20 3.1.1. Geološka obilježja A - 20 3.1.2. Obilježja reljefa A - 22 3.1.3. Tla A - 23 3.1.4. Hidrografska obilježja A - 25 3.1.5. Klimatska obilježja A - 26 3.2. Osnovne kategorije korištenja zemljišta A - 29 3.3. Područja pretežitih djelatnosti u odnosu na prirodne i druge resurse A - 31 3.3.1. Industrija A - 34 3.3.2. Poljoprivreda A - 35 3.3.3. Šumarstvo A - 38 3.3.4. Vodni resursi A - 41 3.3.5. Eksploatacija mineralnih sirovina A - 46 3.3.6. Turizam A - 47 3.4. Komunalna infrastruktura A - 51 3.4.1. Prometni sustav A - 51 3.4.2. Vodno gospodarski sustav A - 58

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=