Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e S A D R Ž A J _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje I KNJIGA 1. TEKSTUALNI DIO U V O D I. O B R A Z L O Ž E N J E A. POLAZIŠTA B. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA KNJIGA 2. C. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA II. O D R E D B E Z A P R O V O Đ E N J E III. D O K U M E N T A C I J A I S U R A D N J A GRAFIČKI DIO I. K A R T O G R A M I II. K A R T O G R A F S K I P R I K A Z I

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=