Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 2. Osnovni podaci o stanju u prostoru; 2.2. Stanovništvo Bjelovarsko-bilogorska županija - Županijski zavod za prostorno uređenje A-9 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1996. 2001. 2006. 2011. 2016. 2021. 2026. 2031. 2036. 2041. kd=0,46 kd=0,86 kd=1,59 kd=3,18 U ovoj varijanti broj stanovnika Županije bi relativno polako (posebno u razdoblju od 2011. do 2021. godine) ali kontinuirano rastao i 2021. godine dosegao 142 000 stanovnika, a nakon čega bi se zbog sada već bitno poboljšane dobne strukture rast znatno ubrzao. Međutim na područjima sa izrazito lošom dobnom strukturom (6 od 18 općina, odnosno 158 od 323 naselja) pad broja stanovnika bi se i u ovoj varijanti zaustavio tek oko 2026. godine ili kasnije, a obzirom na sadašnji negativni migracijski saldo i usporeni ekonomski razvoj večina bi vjerojatno ipak relativno brzo ostala praktično prazna. Zaključak Varijanta “50”, odnosno zadržavanje sadašnjih demografskih kretanja, se ni u kom slučaju ne smiju dozvoliti, jer bi trend depopulacije i izumiranja zahvatio praktično cijelu Županiju. Varijanta “70” bila bi prihvatljiva na razini Države (dobni koeficjent 0,66), ali za Županiju zbog nepovoljne dobne strukture (dobni koeficjent 0,86) tek uvjetno, a obzirom da bi područja sa lošijom dobnom strukturom (veći dio Županije) samo temeljem negativnog prirodnog prirasta izgubila i više od 50% stanovnika, te mnoga od njih ostala i praktički prazna odnosno čista staračka. 105000 110000 115000 120000 125000 130000 135000 140000 145000 150000 155000 160000 165000 170000 175000 1948 1953 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 o. s. fertiliteta 50 o. s. fertiliteta 70 o. s. fertiliteta 80 Varijanta “80” bila bi poželjna, međutim da bi se ostvario takav razvoj demografskih kretanja potrebno je uz mjere poduzete i planirane na nivou države planirati i poduzimati i mjere na nivou Županije. Zbog uznapredovalog procesa depopulacije u gotovo 50% naselja Županije i u ovoj varijanti bi posebnu pažnju trebalo usmjeriti na stvaranje uvijeta za brži i ravnomjerniji ekonomski razvoj, te podizanje ukupnog standarda i kvalitete življenja, pri čemu bi neka naselja i područja trebalo svjesno forsirati, a neka i žrtvovati.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=