Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 2. Osnovni podaci o stanju u prostoru; 2.2. Stanovništvo Bjelovarsko-bilogorska županija - Županijski zavod za prostorno uređenje A-8 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1996. 2001. 2006. 2011. 2016. 2021. 2026. 2031. 2036. 2041. dk0,86 dk 1,59 dk 3,18 dk 0,46 U ovoj varijanti broj stanovnika Županije bi blago padao do 2001. godine, a nakon toga bi se zbog nepovoljne dobne strukture pad broja stanovnika ubrzao, te bi Županija 2021. godine imala 123000 stanovnika. Međutim, na područjima sa lošijom dobnom strukturom (15 od 18 općina, odnosno 211 od 323 naselja) ubrzani pad broja stanovnika bi se nastavio, a obzirom na sadašnji negativni migracijski saldo i usporeni ekonomski razvoj ista bi relativno brzo ostala praktično prazna. Varijanta “70” Korištene su specifične stope fertiliteta koje bi odgovarale općoj stopi od cca 70 živorođene djece na 1000 žena u fertilnoj dobi u jednoj godini (korigirana opća stopa Republike Hrvatske 1975. godine) i koja bi omogućila prirodni prirast od -18 do +7 promila, ovisno o sadašnjoj dobnoj strukturi stanovništva, ali dugoročno gledano prirodni prirast bi se vremenom stabilizirao na oko +3 promila. 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1996. 2001. 2006. 2011. 2016. 2021. 2026. 2031. 2036. 2041. dk=0,46 dk=0,86 dk=1,59 dk=3,18 U ovoj varijanti broj stanovnika Županije bi porastao na 139000 stanovnika 2001. godine, nakon čega bi zbog nepovoljne dobne strukture blago opadao do 134500 stanovnika 2021. godine, te na kraju zbog sada već popravljene dobne strukture polako počeo rasti. Međutim na područjima sa lošijom dobnom strukturom (15 od 18 općina, odnosno 211 od 323 naselja) pad broja stanovnika bi se zaustavio tek oko 2036. godine ili kasnije, a obzirom na sadašnji negativni migracijski saldo i usporeni ekonomski razvoj ista bi vjerojatno ipak relativno brzo ostala praktično prazna. Varijanta “80” Za period 1997. do 2001. godina korištene su specifične stope fertiliteta koje bi odgovarale općoj stopi od cca 70 živorođene djece na 1000 žena u fertilnoj dobi u jednoj godini, a za period 2002. do 2021. godine specifične stope fertiliteta koje bi odgovarale općoj stopi od cca 80 živorođene djece na 1000 žena u fertilnoj dobi u jednoj godini (korigirana opća stopa Republike Hrvatske 1965. godine) i koja bi omogućila prirodni prirast od -16 do +9 promila, ovisno o sadašnjoj dobnoj strukturi stanovništva, ali dugoročno gledano prirodni prirast bi se vremenom stabilizirao na oko +7 promila.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=