Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 2. Osnovni podaci o stanju u prostoru; 2.2. Stanovništvo Bjelovarsko-bilogorska županija - Županijski zavod za prostorno uređenje A-7 Garešnica 1991. godine (kd=0,47) 0 50 100 150 200 250 0 do 4 10 do 14 20 do 24 30 do 34 40 do 44 50 do 54 60 do 64 70 do 74 80 do 84 90 do 94 Općina Berek 1991. godine (kd=1,51) 0 25 50 75 100 125 0 do 4 10 do 14 20 do 24 30 do 34 40 do 44 50 do 54 60 do 64 70 do 74 80 do 84 90 do 94 Goveđe Polje 1991.godine (kd=3,18) 0 5 10 15 20 0 do 4 10 do 14 20 do 24 30 do 34 40 do 44 50 do 54 60 do 64 70 do 74 80 do 84 90 do 94 Projekcija Projekcija nije rađena zbog točnog predviđanja daljnjih demografskih kretanja, već isključivo s ciljem analiziranja različitih “scenarija”, te izračuna opće stope fertiliteta koju bi trebalo postići kako bi se sadašnji negativni procesi zaustavili i usmjerili u poželjnom smjeru (gdje je to uopće moguće). Zbog nepotpunih podataka, te općenito teškog ako ne i nemogućeg preciznijeg prognoziranja, utjecaj društveno-gospodarskih (nezaposlenost 1996. godine 22,6%), kulturno-obrazovnih, zdravstveno-socijalnih i drugih činitelja na migracije, te gubici stanovništva uzrokovani vjerojatnom emigracijom nisu razmatrani. Polazište za izradu projekcije demografskih kretanja na nivou Županije bili su podaci popisa stanovništva iz 1991. godine, svedeni na procjenjeni broj stanovnika 1996. godine (137.500 stanovnika), s tim da su zadržani odnosi spolnih i dobnih skupina, iako su 1996. godine sigurno bili nepovoljniji. Model je temeljen na promatranju kretanja ženske populacije (po grupama od po 5 godina), a ukupno stanovništvo je izračunavano množenjem sa faktorom (od 0,49 do 0.51 ovisno o početnoj spolnoj i trenutnoj dobnoj strukturi). U svim varijantama korištene su specifične stope mortaliteta Republike Hrvatske iz 1996. godine. Izrađene su tri alternativne projekcije, s tim da je u svakoj pračen prirodni prirast za četiri karakteristična tipa populacije (dobni koeficjent od 0,47 do 3,18), a zbog izrazito različite dobne strukture pojedinih dijelova Županije. Varijanta “50” Korištene su specifične stope fertiliteta koje bi odgovarale općoj stopi fertiliteta od cca 50 živorođene djece na 1000 žena u fertilnoj dobi u jednoj godini (opća stopa Republike Hrvatske 1996. godine) i koja bi kratkoročno omogućila prirodni prirast od -20 do +3 promila, ovisno o sadašnjoj dobnoj strukturi stanovništva, ali dugoročno gledano i u slučaju povoljne početne dobne strukture prirodni prirast bi vremenom opadao i vrlo brzo postao negativan.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=