Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 2. Osnovni podaci o stanju u prostoru; 2.3. Naselja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –18 U Županiji je u toku proces izumiranja i izrazite depopulacije u čak 62,5% naselja, depopulacije i vrlo slabe regeneracije u 23,8%, a regeneracije u tek 13,7% naselja, s tim da je izrazito negativan i njihov prostorni raspored. Analize i alternativne projekcije mogućih demografskih kretanja stanovništva prikazane u poglavlju 2.2. (bez utjecaja migracija) pokazale su da bi se zbog nepovoljne dobne strukture i uz postizanje izuzetno (nerealno) visokih specifičnih stopa fertiliteta u velikoj većini naselja ubrzani pad broja stanovnika zaustavio tek između 2021. i 2036. godine. Obzirom na sadašnji u većini naselja negativan migracijski saldo i nepovoljne ekonomske pokazatelje dobar dio (pogotovo manjih) bi ipak relativno brzo ostao praktično prazan odnosno čisto starački. Distribucija tipova demografskih kretanja po prostoru, veličinskim skupovima, tipovima razvojnih središta i stupnju urbanizacije naselja veoma je slična distribuciji razvojne osjetljivosti. Manja odstupanja primjetna su kod prigradskih i jače urbaniziranih naselja gdje su demografski pokazatelji nešto povoljniji od razvojnih (što je i bilo za očekivati), te kod skupine naselja sa 201 do 500 stanovnika i naselja prepoznatih kao lokalna razvojna središta gdje su demografski pokazatelji u pravilu lošiji od razvojnih (a što obzirom na inertnost demografskih kretanja veoma zabrinjava). TIP SREDIŠTA REGENER. VRLO SLABA DEPOPUL. IZRAZITA IZUMIRANJE UKUPNO (NASELJA) REGENER. DEPOPUL. NASELJA Veće regionalno sr. 1 1 Regionalno sr. 1 1 Manje regionalno sr. 3 3 Veće lokalno sr. 5 1 9 3 2 20 Manje lokalno sr. 1 1 1 2 3 8 Ukupno 11 2 10 5 5 33 Prigradska naselja 14 2 6 0 1 23 Ostala naselja 19 21 36 33 158 267 Sveukupno 44 25 52 38 164 323 Razmatrajući distribuciju tipova demografskih kretanja po centrima rada inidkativni su relativno loši pokazatelji za grupu naselja sa 51 do 100 radnih mjesta u naselju. RADNIH MJESTA REGENER. VRLO SLABA DEPOPUL. IZRAZITA IZUMIRANJE UKUPNO U NASELJU REGENER. DEPOPUL. NASELJA 51-100 5 2 7 3 3 20 101-200 3 4 7 201-500 3 1 4 501-1000 1001-2000 1 1 2001-5000 2 2 5001-10000 1 1 10001-30000 1 1 Ukupno 16 2 12 3 3 36 00-50 28 23 40 35 161 287 Sveukupno 44 25 52 38 164 323

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=