Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 2. Osnovni podaci o stanju u prostoru; 2.3. Naselja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –17 - ekspanzija: U tom tipu svi pokazatelji su izrazito pozitivni. Mađutim, ovakav tip pridonosi, odnosno gotovo determinira izrazitu urbanu koncentraciju stanovništva i djelatnosti, te intenzivno prazni okolno ruralno područje. U cjelini gledano, ekspanzija ovog tipa, uz sadašnje negativne demografske trendove, nije ono čemu treba težiti. U Županiji se tom tipu približio samo Bjelovar sa prigradskim naseljima, ali je i on u stvari bliži uravnoteženom razvitku. U Županiji je u toku proces izrazitog nazadovanja i nazadovanja u razvitku u čak 53% naselja, a stagnacije u razvitku uravnoteženog razvitka tek u19% naselja, s tim da je izrazito negativan i njihov prostorni raspored. BROJ STANOVNIKA URAVNOTEŽENI STAGNACIJA ZAOSTAJANJE NAZADOVANJE IZRAZITO UKUPNO NASELJA RAZVOJ PROCESA U RAZVOJU U RAZVOJU NAZADOVANJE NASELJA 001-100 1 2 8 16 33 60 101-200 3 2 20 31 40 96 201-500 1 13 53 37 9 113 Ukupno 5 17 81 84 82 269 501-1000 1 10 17 4 32 1001-2000 2 9 5 16 Ukupno 3 19 22 4 48 2001-5000 4 4 5001-10000 1 1 10001-30000 1 1 Ukupno 6 6 Sveukupno 14 36 103 88 82 323 Situacija je znatno povoljnija u skupini naselja naprijed prepoznatih kao sadašnja i potencijalna razvojna središta. Od 32 takva naselja 15 je sa procesom uravnoteženog razvitka i stagnacije, ali ipak čak 17 sa procesom zaostajanja i nazadovanja. Prema tome osnove za formiranje optimalnog sustava središnjih naselja su relativno dobre, ali samo uz pažljivo planiranje i usmjeravanje budućih procesa. TIP NASELJA URAV. STAGNAC. ZAOSTAJ. NAZAD. IZRAZ. UKUPNO (SREDIŠTA) RAZVOJ U RAZVOJU U RAZVOJU U RAZVOJU NAZAD. NASELJA Veće regionalno sr. 1 1 Regionalno sr. 1 1 Manje regionalno sr. 3 3 Veče lokalno sr. 8 12 20 Manje lokalno sr. 2 4 2 8 Ukupno 5 10 16 2 33 Prigradska naselja 4 9 8 2 23 Ostala naselja 5 17 79 84 82 267 Sveukupno 14 36 103 88 82 323 2.3.6.3. Demografski procesi - tipovi kretanja stanovništva Temeljem analize suženog broja reprezentativnih demografskih pokazatelja (dobna struktura, natalitet, mortalitet, migracije,…) identificirana su stanja i procesi demografskih obilježja stanovništva, te razvrstani u pet tipova kretanja stanovništva pojedinih područja i naselja. BROJ STANOVNIKA REGENERACIJA VRLO SLABA DEPOPULACIJA IZRAZITA IZUMIRANJE UKUPNO NASELJA REGENERACIJA DEPOPULACIJA NASELJA 001-100 4 3 7 2 44 60 101-200 7 4 8 10 67 96 201-500 9 14 23 21 46 113 Ukupno 20 21 38 33 157 269 501-1000 9 3 9 4 7 32 1001-2000 9 1 5 1 16 Ukupno 18 4 14 5 7 48 2001-5000 4 4 5001-10000 1 1 10001-30000 1 1 Ukupno 6 6 Sveukupno 44 25 52 38 164 323

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=