Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 2. Osnovni podaci o stanju u prostoru; 2.3. Naselja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –16 2.3.6.2. Razvojna osjetljivost Pojam razvojne osjetljivosti podrazumjeva stanje i procese, promatrane kao jedan od resursa, koji naselju (ili području) omogućuje određenu sposobnost prilagodbe očekivanim i/ili planiranim promjenama. Temeljem analize suženog reprezentativnog broja pokazatelja (demografski, gospodarski, socio-kulturni,…) isti su identificirani, te razvrstani u šest osnovnih tipova: - izrazito nazadovanje u razvitku; Naselja koja imaju izrazito negativne sve pokazatelje. U županiji to su 82 od 323 u pravilu manja naselja (do 200 stanovnika) u ruralnim i prometno izoliranim područjima, velike demografske starosti, duboko u procesu izumiranja, sa velikim udjelom poljoprivrednog stanovništva, izrazito nepovoljne obrazovne strukture, bez radnih mjesta u naselju, minimalno opremljena komunalnom i društvenom infrastrukturom. Proces je praktično nemoguće zaustaviti. - nazadovanje u razvitku: Naselja koja imaju izrazito negativne gotovo sve pokazatelje. U Županiji to je 88 od 323 u pravilu manja naselja (do 500 stanovnika) u ruralnim područjima, podalje od glavnih prometnica i većih središta rada, velike demografske starosti duboko u procesu izrazite depopulacije ili izumiranja, sa velikim udjelom poljoprivrednog stanovništva, izrazito nepovoljne obrazovne strukture, praktično bez radnih mjesta u naselju, minimalno opremljena komunalnom i društvenom infrastrukturom. Proces će biti jako teško, ako ne i nemoguće zaustavit. - zaostajanje u razvitku: Prosječan tip naselja u prostoru Županije (103 od 323) sa uglavnom negativnim gotovo svim pokazateljima. To su u pravilu naselja od 200 do 1000 stanovnika u ruralnim područjima, ali ipak bliže (ili na) glavnim prometnicama i većim središtima rada (ili sa određenim manjim brojem radnih mjesta u naselju), sa uznapredovalim procesom depopulacije (ili eventualno sa vrlo slabom regeneracijom), relativno dobro opskrbljena komunalnom infrastrukturom. Mađutim, prema trendovima u njima, bez skorog odlučnog i jasnog zahvata šire zajednice, mnoga od ovih naselja se relativno brzo mogu približiti ili čak prevesti u prethodni tip nazadovanja u razvoju, što bi obzirom na njihov značaj i raspored bilo katastrofalno za prostorno uređenje i razvoj Županije. - stagnacija procesa: Prosječan tip naselja u prostoru države, koji ipak ne može biti strateški cilj uređenja prostora, ali s nizom povoljnih pretpostavki za brže, lakše i racionalnije usmjeravanje procesa i odnosa. U Županiji to su (36 od 323) udaljenija prigradska naselja Bjelovara i Daruvara te naselja od 500 do 2000 stanovnika na glavnim prometnicama (Bjelovar-Zagreb i Grubišno PoljeGarešnica) sa većim brojem radnih mjesta u naselju, uglavnom pozitivnim demografskim pokazateljima, relativno dobro opskrbljena komunalnom i društvenom infrastrukturom. Konkretnim mjerama gospodarske i demografske politike većina bi se relativno brzo mogla dovesti u stupanj uravnoteženog razvitka. - uravnoteženi razvitak: U tom je tipu relativno mlada, biodinamički postojana, aktivnija, ali i mobilnija populacija sa jasnim međupopisnim i prirodnim rastom stanovništva. U Županiji to su (14 od 323) gradska i prigradska naselja Bjelovara i Daruvara. Naselja u tom tipu su zadovoljavajući okvir kojem trebaju težiti prethodni tipovi (ali i sama ekspanzija), te zajedno biti ključ zadržavanja postojećih pozitivnih procesa.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=