Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 1. Položaj, značaj i posebnosti županijskog područja u odnosu na prostor i sustav Države _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –1 1. POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI ŽUPANIJSKOG PROSTORA U ODNOSU NA PROSTOR I SUSTAV DRŽAVE Kartogrami: 1.- 01 Županija u Hrvatskom okružju Bjelovarsko-bilogorska županija, prirodno-geografski gledano, pripada prostoru Panonske (i peripanonske) megaregije, najvećim dijelom makroregiji Zavale sjeverozapadne Hrvatske, a rubnim istočnim dijelom tangira i makroregiju Slavonskog gromadnog gorja. Obuhvaća prostor četiri karakterističe geografske cjeline: Bilogore (sjeverno i sjeveroistočno), rubnih masiva Papuka i Ravne gore (istočno), Moslavačke gore (jugozapadno), te pleistocenskih ravnjaka i dolina Česme i Ilove (zapadno, centralno i južno). Geografski gledano granice županije teku: - na sjeveru i sjeveroistoku - hrptom Bilogore - na istoku - pobrđem od Bilogore do Papuka i Ravne gore - na jugu - izdignutim pleistocenskim ravnjakom i dolinom Ilove - na jugozapadu - pobrđem i hrptom Moslavačke gore - na zapadu - dolinom Česme, rijekom Velikom i pobrđem Bilogore Prostorno-funkcionalno gledano, Bjelovarsko-bilogorska županija nalazi se u istočnom dijelu grupe Županija Središnje Hrvatske, najrazvijenijeg područja Hrvatske i ključnog čvorišta europskih i regionalnih prometnih pravaca. Međutim, obzirom na rubni položaj (prema grupi županija istočne Hrvatske), te smještaj upravo između najznačajnijih prometnih pravaca (Posavskog i Podravskog koridora, te poprečnih koridora Srednja Europa-Jadran i Podunavlje-Jadran), dijelom je ostala izvan interesa dosadašnjih razvojnih usmjerenja, a što je došlo do izražaja nakon prekida sekundarnih prometnih veza sjevera i juga Hrvatske preko Bosne i Hercegovine. Jedna je od dvije županije koje namaju kopnenu granicu s nekom drugom državom, pa tako ni područja uz državnu gradnicu. Bjelovarsko-bilogorska županija graniči: - na sjeveru - sa Koprivničko-križevačkom županijom - na sjeveroistoku - sa Virovitičko-podravskom županijom - na jugoistoku - sa Požeško-slavonskom županijom - na jugozapadu - sa Sisačko-moslavačkom županijom - na zapadu - sa Zagrebačkom županijom Sa površinom od 2.636,67 km2 (4,66% površine RH) i 144.042 stanovnika (3,01% stanovništva RH), jedna je od županija srednje veličine. Sa gustoćom od 54,63 st/ km2 Bjelovarsko-bilogorska županija je nešto ispod prosjeka Hrvatske (84,51 st/km2), ali gotovo dvostruko ispod prosjeka kontinentalnog dijela (100,50 st/km2), a čak trostruko ispod prosjeka središnje Hrvatske (140,00 st/km2), s tim da je stanovništvo unutar Županije izrazito nejednako raspoređeno (Grad Bjelovar 223,68 st/km2, a Općina Berek 18,58 st/km2). Depopulacija je Bjelovarsko-bilogorsku županiju zahvatila nešto ranije nego ostale dijelove Hrvatske i još uvijek traje, tako da udio u stanovništvu Hrvatske konstantno opada (sa 4,40% 1948.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=