Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-54 SVE UKUPNO 40+56 17+45 14+32 8+38 8+38 11+27 5+26 14+24 4+8 13+24 5+15 4+13 8+33 3+12 1+5 10+18 4+5 5+18 5+7 1+1 9+25 4+13 4+5 200+466 pov. mem. spom. 0+3 0+1 0+2 0+1 0+3 0+3 0+1 0+1 0+1 0+2 0+1 0+2 0+1 0+1 0+23 inženj. građ. 1+0 1+0 2+0 fortif. građ. 1+0 2+0 2+0 5+0 gospod. 1+0 1+1 0+7 0+2 0+1 0+2 1+0 0+1 0+1 0+1 0+2 0+1 1+1 4+20 javne 20+11 2+5 5+9 0+4 0+3 1+2 1+1 1+1 1+3 1+3 0+4 0+2 1+1 1+0 1+0 0+1 35+50 stamb. 2+1 2+0 2+0 0+4 1+1 0+2 0+1 2+1 0+1 1+0 1+0 0+1 0+1 1+0 1+0 0+1 1+0 1+0 15+14 poklonci 0+1 1+0 0+1 0+1 0+3 2+5 2+3 2+0 1+0 0+1 2+0 1+0 0+1 11+16 kapele 8+6 4+7 0+2 3+5 1+7 1+2 0+5 0+3 1+1 4+2 1+2 2+2 2+1 2+4 1+0 0+1 3+2 0+2 3+5 1+2 2+1 39+62 crkve 5+2 3+3 3+2 6+2 4+1 1+0 5+0 0+2 3+0 1+1 0+2 2+0 1+1 1+0 3+2 1+0 1+1 3+1 1+0 2+0 1+0 1+0 48+20 GRAĐ. SKLOP. 0+2 0+1 0+3 0+1 0+1 1+0 0+1 1+1 0+1 2+11 vrtna arhitekt. 1+0 2+0 0+1 0+1 0+1 3+3 sp. podr. 0+2 0+1 0+1 0+4 groblja 0+2 0+2 0+4 arheol. lokalitet 2+25 3+23 1+4 1+8 1+15 1+1 1+9 4+10 0+2 0+7 0+5 1+3 1+25 0+4 0+4 2+7 0+1 0+13 0+3 0+1 2+16 0+9 0+2 20+197 seoska 0+2 1+3 1+6 1+5 0+4 1+2 0+1 0+1 1+4 0+2 0+3 1+0 0+2 0+1 0+1 0+1 6+38 gr.-seos. 0+1 0+1 gradska 1+0 0+1 1+0 0+1 0+1 2+3 kultivirani 3+0 kulturni 5+0 GRAD OPĆINA Bjelovar Čazma Daruvar Garešnica Grubišno Polje Berek Dežanovac Đulovac Hercegovac Ivanska Kapela Končanica Nova Rača Rovišće Severin Sirač Šandrovac Štefanje Velika Pisanica Velika Trnovitica Veliki Grđevac Veliko Trojstvo Zrinski Topolovac UKUPNO napomena: kulturna dobra nacionalnog i regionalnog značaja kulturna dobra lokalnog značaja civilne građevine sakralne građevine pov. mem. područja 3+0 5+0 povijesna naselja SPOMENIČKA PODRUČJA I CJELINE KRAJOLICI Pregled kulturnih dobara po gradovima i općinama POJEDINAČNA KULTURNA DOBRA

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=