Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-53 Inženjerske i komunalno - tehničke građevine (mostovi i željezničke pruge) Općina Dežanovac Dežanovac most na Toplici evidentirano Općina Sirač Dolina Pakre francuska pruga evidentirano Povijesno - memorijalni spomenici Grad Bjelovar Bjelovar zgrada Šenoina 19/a, spomeničko mjesto sa spomen evidentirano pločom, mjesto organizacije ustanka R 463 Bjelovar zgrada, spomeničko mjesto sa spomen pločom, mjesto evidentirano održavanja savjetovanja partizanske grupe R 486 Trojstveni Markovac grob Vinceka Valenta R 537 Grad Čazma Čazma zgrada, kino “Garić”, spomeničko mjesto sa spomen pločom, mjesto održavanja partijskog savjetovanja za sjevernu Hrvatsku. R 526 Grad Daruvar Daruvar židovsko groblje, skupna grobnica R 373 Donji Daruvar pravoslav. groblje, skupna grobnica boraca NOR-a R 184 Grad G. Polje Grubišno Polje spomen bista Gideona Bogdanovića i Mojce Birte P 7/1/94 Općina Berek Podgarić u Moslavačkoj gori, u šumi kod mjesta “Stara straža” , podignut spomenik sa spomen pločom, mjesto formiranja Moslavačke brigade R 527 Podgarić spomeničko mjesto “Nova konspiracija” i spomen ploča, mjesto partizanske bolnice R 538 Podgarić spomeničko mjesto “Stara konspiracija” i spomen ploča, mjesto partizanske bolnice R 539 Općina Dežanovac Donji Dežanovac skupna grobnica boraca NOR-a R 354 Trojeglava skupna grobnica boraca NOR-a R 399 Uljanik groblje Milašinovka, skupna grobnica boraca NOR-a R 361 Općina Đulovac Dobra Kuća mjesto osnivanja NOO Dobra Kuća R 71 Općina Ivanska Stara Plošćica spomen bista Đuri Sudeti P 612-08/ 92- 01/333 Općina Kapela Kapela zgrada, spomeničko mjesto sa spomen pločom, održana prva kotarska konferencija SKOJ-a za kotar Bjelovar R 536 Općina Končanica Končanica grob narodnog heroja Josefa Ružičke R 181 Šuplja Lipa skupna grobnica boraca NOR-a R 193 Općina Rovišće Podgorci kuća narodnog heroja Petra Biškupa Vene R 506 Općina Sirač Gornji Borki spomen ploča, obilježje formiranja 16. slav. brigade R 75 Gornji Borki grob narodnog heroja Paje Orozovića Brke R 182 Općina Šandrovac Ravneš spomeničko mjesto sa spomenikom i spomen pločom, mjesto održavanja Konferencije KPH R 540 Općina V. Trojstvo Veliko Trojstvo spomen muzej Josipa Broza Tita R 466

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=