Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-44 Grad Daruvar Daruvar župna crkva sv. Trojstva R 44 Daruvar parohijska crkva sv. 318 Bogonosnih otaca R 51 Daruvar kalvinska crkva R 758 Daruvar sinagoga (pentekostna evanđeoska crkva) evidentirano Doljani parohijska crkva sv. Ilije R 250 Grad Garešnica Garešnica župna crkva sv. Marije R 495 Kaniška Iva župna crkva sv. Jurja evidentirano Tomašica župna crkva sv. Tome R 521 Uljanik župna crkva Gospe Lurdske evidentirano Velika Bršljanica parohijska crkva Prenosa moštiju sv. Nikolaja P 03-UP/I – 295/1-1981 Velika Bršljanica evangelička crkva evidentirano Veliki Pašijan parohijska crkva sv. Jovana evidentirano Veliko Vukovje parohijska crkva sv. apostola Luke evidentirano Grad G. Polje Grubišno Polje župna crkva sv. Josipa R 277 Grubišno Polje parohijska crkva Velikomučenika Georgija R 152 Velika Barna parohijska crkva sv. Marka R 416 Velika Peratovica parohijska crkva sv. Petke R 263 Veliki Zdenci parohijska crkva Vozvdviženija časnog Krsta evidentirano Općina Dežanovac Dežanovac župna crkva sv. Bartola evidentirano Općina Đulovac Donja Vrijeska manastirska crkva sv. Ane evidentirano Đulovac župna crkva sv. Duha P 10/13/94 Katinac parohijska crkva sv. Petra i Pavla evidentirano Koreničani baptistička crkva evidentirano Veliki Bastaji parohijska crkva sv. Georgija R 87 Općina Hercegovac Hercegovac župna crkva sv. Stjepana Kralja evidentirano Ladislav župna crkva sv. Ladislava Kralja evidentirano Općina Ivanska Ivanska župna crkva sv. Ivana Krstitelja evidentirano Samarica župna crkva sv. Katarine R 485 Stara Plošćica župna crkva sv. Tri Kralja P 612- 08/92 –01/206 Općina Kapela Kapela župna crkva sv. Marije Magdalene evidentirano Sredice Gornje parohijska crkva sv. Nikolaja P 03-UP/I – 905 /1 Općina Končanica Daruvar. Brestovac evangelička crkva evidentirano Končanica župna crkva sv. Marije evidentirano Općina Nova Rača Nevinac župna crkva sv. Katarine evidentirano Nova Rača župna crkva Uznesenja Marijina R 503 Općina Rovišće Rovišće župna crkva Presvetog Trojstva evidentirano Rovišće parohijska crkva sv. Preobraženja evidentirano Općina Severin Severin parohijska crkva sv. Petra i Pavla evidentirano Općina Sirač Bijela parohijska crkva sv. Arhanđela Gavrila i Mihaela evidentirano Donji Borki manastirska crkva Vavedenja Bogorodice R 76

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=