Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-43 Grad Garešnica Garešnica drvored u središtu naselja evidentirano Grad G Polje Grubišno Polje park u središtu naselja evidentirano Općina N. Rača Nova Rača park oko crkve evidentirano GRADITELJSKI SKLOPOVI (samostanski, industrijski, etnološki, lječilišni) Grad Bjelovar Bjelovar franjevački samostan i župna crkva sv. Antuna Padovanskog evidentirano Letičani kuća i gospodarstvo Omčikus evidentirano Grad Čazma Prnjarovac kuća i gospodarstvo evidentirano Grad Daruvar Daruvar lječilišni kompleks evidentirano Daruvar kompleks tvornice stakla s nastambama za namještenike evidentirano Vrbovac kuća i gospodarstvo evidentirano Grad G. Polje Veliki Zdenci mljekara i tvornica sira evidentirano Općina Đulovac Donja Vrijeska manastir s crkvom sv. Ane R 40 Općina Hercegovac Hercegovac kompleks gospodarstva: mlin, kuća vlasnika i park evidentirano Općina N. Rača Međurača kuća i gospodarstvo evidentirano Općina Sirač Donji Borki manastir Pakra, manastriska crkva Vavedenja R 76 Bogorodice i kapela sv. Nikolaja na groblju R 159 Općina Štefanje Štefanje kompleks gospodarstva s mlinom evidentirano POJEDINAČNA NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA Sakralne građevine Crkve (župne, parohijske i crkve reformiranih) Grad Bjelovar Bjelovar župna crkva sv. Terezije R 489 Bjelovar parohijska crkva sv. Trojice R 512 Bjelovar franjevačka crkva sv. Antuna Padovanskog evidentirano Bjelovar sinagoga, Mažuranićeva br. 4 P 03-UP/I – 61/1 Ciglena župna crkva sv. Šimuna i Tadeja evidentirano Novi Pavljani parohijska crkva sv. Pavla R 546 Novoseljani parohijska crkva Blagovijesti (sv. Ilije) evidentirano Grad Čazma Čazma župna crkva sv. Marije Magdalene R 464 Dapci župna crkva sv. Katarine evidentirano Gornji Draganec župna crkva Pohođenja B. D. Marije P 03-UP/I – 285/1-1980 Gornji Miklouš župna crkva sv. Nikole R 545 Lipovčani parohijska crkva sv. Petke P 03-UP/I – 339/1-1980 Vrtlinska župna crkva sv. Jelene Križarice evidentirano

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=