Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-11 Shodno tome, prilikom izrade prostornih planova gradova i općina gotovo sva predložena središta (posebno potencijalna) treba detaljno preispitati, te se eventualno odlučiti i na prepoznavanje i forsiranje grupa od više susjednih naselja sa podjeljenim središnjim funkcijama, odnosno formiranje lokalnih žarišta razvoja (npr. veće lokalno žarište: Nova Rača, Severin, Bulinac, Bedenik,), a neophodno će biti i hitno osmišljavanje koncepcije razvoja rijetko naseljenih područja. Pri tome posebnu pozornost treba posvetiti aktiviranju do sada relativno slabo iskorištenih osovina i pravaca razvoja. Prilikom određivanja pravaca preobrazbe i razvoja, optimalnog nivoa opremanja komunalnom i društvenom infrastrukturom, veličine građevinskih područja (prostornim planovima gradova i općina) treba se pridržavati slijedećih smjernica: - za veća lokalna središta: - ukupna demografska kretanja stabilizirati na nivou regeneracije ili bar slabe regeneracije (zadržavanjem vlastitog prirodnog prirasta i privlačenjem emigracije iz okolnih naselja), - postići nivo jače urbaniziranih naselja (socio-ekonomski), - postići bar 101 do 200, a poželjno bi bilo 201 do 500 radnih mjesta u naselju (ili grupi naselja), - riješiti kompletnu komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, plin, nogostupi,…), - riješiti minimalno potrebnu društvenu infrastrukturu (matična osnovna škola, vrtić, ambulanta sa stomatologom, ljekarna ili depo lijekova,…) te osnovne servise i opskrbu, - racionalizirati veličinu građevinskog područja, sačuvati koridore za nastavljanje započetog širenje u dubinu, a naselje uređivati temeljem Urbanističkog plana uređenja, - za manja lokalna središta: - ukupna demografska kretanja stabilizirati bar na nivou slabe regeneracije (zadržavanjem većeg dijela vlastitog prirodnog prirasta i privlačenjem emigracije iz okolnih naselja), - postići nivo jače urbaniziranih naselja (socio-ekonomski), - postići bar 101 do 200 radnih mjesta u naselju (ili grupi naselja), - riješiti komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba, plin, nogostupi,…), - riješiti minimalno potrebnu društvenu infrastrukturu (matična osnovna škola, vrtić, ambulanta sa stomatologom, ljekarna ili depo lijekova,…) te osnovne servise I opskrbu, - racionalizirati veličinu građevinskog područja, sačuvati koridore za nastavljanje započetog širenje u dubinu, a bar centralni dio uređivati temeljem Urbanističkog plana uređenja, - za manja lokalna središta u problemskim područjima, te područjima sa vrlo velikim i velikim ograničenjima u razvoju, na izradi i provođenju programa angažirati i Županiju pa i Državu. - za potencijalna središta: - ukupna demografska kretanja stabilizirati bar na nivou depopulacije (smanjivanjem vlastite emigracije i privlačenjem emigracije iz okolnih manjih naselja), - postići nivo slabije urbaniziranih naselja (socio-ekonomski) ili ojačati ruralni karakter, - postići bar minimum radnih mjesta u naselju (ili grupi naselja), - riješiti minimum komunalne infrastrukture (plin, asfaltni kolnik, nogostupi,…), - riješiti (ili zadržati) minimalno potrebnu društvenu infrastrukturu (područnu osnovnu školu,…) te osnovnu opskrbu, - riješiti minimum javnog prometa sa najbližim lokalnim i područnim središtem,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=