Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-12 - racionalizirati veličinu građevinskog područja, te eventualno preispitati mogućnost transformacije pojedinih dijelova naselja sukladno potrebama određenog tipa poljoprivredne proizvodnje, - za potencijalna središta u problemskim područjima, te područjima sa vrlo velikim i velikim ograničenjima u razvoju, na izradi i provođenju programa angažirati i Županiju pa i Državu. 3.2. OSTALA NASELJA I PRAVCI PREOBRAZBE I RAZVOJA Ostala naselja koja nisu i neće biti obuhvaćena nijednim tipom središta ili žarišta (prigradska neselja ne ulaze u tu kategoriju) mogu se razvrstati po više kriterija, a pravci preobrazbe i razvoja ovisit će ponajviše o veličini i demografskim procesima, odnosno razvojnim sposobnostima. Pojednostavljeno, glavne grupe bi se mogle svesti na: - naselja koja su 1991. godine imala od 201 do 500 stanovnika, a u toku su procesi nazadovanja i izrazitog nazadovanja u razvoju, i naselja koja su 1991. godine imala od 101 do 200 stanovnika, a u toku je stagnacija procesa i nazadovanje u razvoju; - pravce preobrazbe i razvoja gotovo je nemoguće predvidjeti, a ovisit će o čitavom nizu činitelja: udaljenost od osovina i pravaca razvoja ili lokalnih središta, opremljenosti komunalnom i društvenom infrastrukturom,postojanju ili nepostojanju zainteresiranih skupina ili pojedinaca, prisutnosti posebno vrijednih resursa, interesima šire i uže zajednice,… - kretat će se od razvoja u potencijalno središte (urbanizacije ili jačanja ruralnog karaktera), preko stagnacije pa do izrazitog nazadovanja, - naselja koja su 1991. godine imala od 01 do 100 odnosno, od 101 do 200 stanovnika, a u toku su procesi nazadovanja i izrazitog nazadovanja u razvoju (49 od ukupno 60 odnosno 77 od ukupno 96), pa i odumiranja; - do 2021. godine će većina što prirodnim putem što emigracijom izgubiti između 50% i 70% stanovnika te ostati praktično prazna ili čisto staračka, - nakon detaljnog preispitivanja moguće je: - potaknuti preobrazbu naselja bliže gradovima, na atraktivnim položajima i opremljenijih infrastrukturom u vikend naselja i naselja seoskog (lovnog, ribolovnog) turizma ili “elitnog” stanovanja, - potaknuti preobrazbu naselja sa zainteresiranim skupinama i pojedincima u naselja prilagođena “farmerskom” tipu poljoprivrede, ili na drugi način uskladiti sa koncepcijom razvoja rijetko i disperzno naseljenih područja, - prepustiti ih autonomnoj motivaciji skupina i pojedinaca, te eventualno pružiti potporu u izgradnji minimalne infrastrukture, - naselja jače oštećena tijekom Domovinskog rata niti ne obnavljati,… Shodno utvrđenom pravcu preobrazbe i razvoja treba definirati i optimalni nivo opremanja komunalnom i društvenom infrastrukturom, veličinu građevinskih područja (prostornim planovima gradova i općina) i druge elemente uređenja naselja.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=