Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-10 - Bjelovar i Daruvar prvenstveno na urbanoj obnovi, revitalizaciji i reafirmaciji gradskih jezgri, te urbanizaciji rubnih područja i prigradskih naselja, a putem Generalnog urbanističkog plana, - Čazma i Garešnica prvenstveno na kompletiranju naznačenih gradskih jezgri i urbanizaciji rubnih područja i prigradskih naselja, a putem Urbanističkog plana uređenja cijelog grada, - Grubišno Polje prvenstveno na formiranju gradske jezgre i urbanizaciji ostalog dijela i prigradskih naselja, a putem Urbanističkog plana uređenja užeg dijela grada. Kako je Županija u cjelini rijetko, a pojedini dijelovi izuzetno rijetko naseljeni, za koliko-toliko ravnomjeran razvoj (i kontroliranje demografskih tokova i racionalno korištenje raspoloživog ljudskog kontigenta) izuzetno će važan biti upravo dobar odabir i uspješno stimuliranje razvoja lokalnih središta i drugih manjih naselja s realnim izgledima za opstanak s jedne strane, te prepoznavanje i racionalno rješavanje problema naselja duboko u procesu izrazite depopulacije i izumiranja s druge. Stoga je sustav lokalnih središta razrađen u dva nivoa (veća i manja), a pokušalo se i načelno prepoznati potencijalna središta. Pri tome je posebna pažnja posvećena područjima sa vrlo velikim i velikim ograničenjima u razvoju, gdje se (zbog izrazito malih naselja i disperzne naseljenosti) pokušalo čak sa spuštanjem kriterija na 300 stanovnika, ali je za adekvatno pokrivanje pojedinih područja (Moslavina, jugoistočna Bilogora,…) i to bilo nedovoljno. Popis i osnovne karakteristike svakog od prepoznatih lokalnih i potencijalnih središta (i središnjih naselja s umanjenim značajem) date su u tabeli iz koje je vidljivo da: - od deset naselja određenih kao veća lokalna središta; - deset naselja su sjedišta općina, - u pet naselja je u toku proces depopulacije, a u Velikoj Pisanici i izrazite depopulacije, - četiri naselja su slabije urbanizirana, a Velika Pisanica je ruralno naselje, - četiri naselja imaju manje od 200 radnih mjesta, tri manje od 100, a Velika Pisanica manje od 50, - samo četiri naselja imaju bar dijelom riješenu vodoopskrbu, a nijedno odvodnju otpadnih voda, - sva naselja imaju samo djelimično rješenu potrebnu društvenu infrastrukturu, - sada su u stvari samo tri veća lokalna središta (Sirač, Hercegovac i Rovišće), a ostala svoj planirani položaj tek trebaju postići, - od devet naselja određenih kao manja lokalna središta; - osam naselja su sjedišta općina, - u četiri naselja je u toku proces depopulacije, u Zrinskom Topolovcu izrazite depopulacije, a u Severinu i Kapeli izumiranja, - pet naselja je slabije urbanizirano, a Zrinski Topolovac je ruralno naselje, - četiri naselja imaju manje od 100 radnih mjesta, a Zrinski Topolovac manje od 50, - samo tri naselja imaju bar dijelom riješenu vodoopskrbu, nijedno odvodnju otpadnih voda, a Zrinski Topolovac ni plin, - sva naselja imaju samo djelimično rješenu potrebnu društvenu infrastrukturu, a Severin i Zrinski Topolovac nemaju ni matičnu osnovnu školu, - dva ili tri će imati velikih problema da sadašnji položaj i održe, - velika većina predloženih potencijalnih središta; - ima u toku proces izrazite depopulacije i izumiranja, - su seoska naselja, - radnih mjesta u naselju gotovo da i nema, - nema rješenu vodoopskrbu, odvodnju otpadnih voda pa ni plin, - ima minimalnu društvenu infrastrukturu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=