Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-9 - 1991. godine imala je cca 2.247 radna mjesta, 57,9% dnevnih migranata, 1,2 st. na jednog zaposlenog i usmjerenost na promet i veze, poljoprivredu i šumarstvo, - 1991. godine imala je 2.785 stanovnika grada i 2.711 stanovnika prigradskih naselja, - ima stabilnu regeneraciju stanovništva i uravnoteženi razvoj, - gradsko je naselje sa naznačenom urbanom jezgrom, - ima važeći Generalni urbanistički plan i više DPU-a i UPU-a, - ima cca 230 ha planiranih građevinskih površina od čega je izgrađeno cca 60%, - gustoća stanovanja je 20,2 st./ha, - Garešnica: - Programom i Planom je određena kao područno središte, - bila je sjedište (bivše) općine, a sada je sjedište grada, ali je izražen negativni utjecaj Daruvara i Kutine, ima relativno jako gravitacijsko područje, - 1991. godine imala je cca 2.809 radna mjesta, 50,0% dnevnih migranata, 1,5 st. na jednog zaposlenog i usmjerenosti na poljoprivredu i šumarstvo, - 1991. godine mala je 4.308 stanovnika grada i 2.796 stanovnika prigradskih naselja, - ima stabilnu regeneraciju stanovništva i uravnoteženi razvoj, - gradsko je naselje sa naznačenom urbanom jezgrom, - ima važeći Generalni urbanistički plan i više DPU-a i UPU-a, - ima cca 300 ha planiranih građevinskih površina od čega je izgrađeno cca 75%, - gustoća stanovanja je 19,1 st./ha, - G. Polje: - Programom i Planom je određeno kao područno središte, - bilo je sjedište (bivše) općine, a sada je sjedište grada, ali je izražen negativni utjecaj Daruvara i Virovitice, ima relativno slabo gravitacijsko područje, - ima dodatno oslabljen položaj zbog negativnih utjecaja Domovinskog rata i prekida sekundarnih veza sjevera i juga Hrvatske preko Bosne i Hercegovine, - 1991. godine imalo je cca 1.587 radna mjesta, 38,6% dnevnih migranata, 2,2 st. na jednog zaposlenog i usmjerenost na upravu, - 1991. godine imalo je 3.501 stanovnika grada i 1596 stanovnika prigradskih naselja, - ima stabilnu regeneraciju stanovništva i stagnaciju procesa, - gradsko je naselje bez urbane jezgre, - ima važećih više DPU-a i UPU-a, ali Generalni urbanistički plan nije nikada donešen, - ima cca 310 ha planiranih građevinskih površina, od čega je izgrađeno cca 70%, - gustoća stanovanja je 16,1 st./ha, Za sve gradove generalno se može planirati: - da bi se trebali osposobljavati za stvarno preuzimanje svoje Planom predviđene uloge (Bjelovar - uloge satelitskog grada u prstenu satelitskih gradova oko Zagreba, a u funkciji smanjenja pritiska imigracije stanovništva i prometa u metropolu), s tim da je u najkritičnijem položaju Grubišno Polje kao izrazito slabo područno središte, a koje bi moralo povući razvoj cijelog područja (sa vrlo velikim i velikim ograničenjima u razvoju), - da bi trebali primarne i sekundarne kapacitete vratiti na prijeratni nivo, a tercijarnu i kvartarnu strukturu djelatnosti optimalizirati ovisno o planiranom stupnju centraliteta, - da iako svima manjka stanovništva zbog malog ukupnog demografskog potencijala Županije‚ bi trebali ograničiti izvlačenje stanovništva iz šire okolice kako je ne bi sasvim ispraznili, te bi optimalan porast stanovništva bio za cca 30% do 35% do 2021. godine (5% do10% vlastitim prirodnim prirastom i 20% imigracijom), - da bi u cilju sprečavanja veće imigracije trebalo bitno olakšati i ojačati dnevne migracije te povećati atraktivnost šireg područja i lokalnih središta, - da za predviđeno povećanje broja stanovnika svi gradovi imaju planirano više nego dovoljno građevinskih područja, koje trebaju aktivirati postepeno, a preobrazbu temeljiti;

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=