Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-8 3. SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVOJNIH SREDIŠTA 3.1. SREDIŠNJA NASELJA I PRAVCI PREOBRAZBE I RAZVOJA Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske utvrđen je sustav naselja kao jedan od najvažnijih elemenata organizacije prostora, te je kao jedan od primarnih zadataka određeno ostvarivanje prostorno-planskih pretpostavki za policentrični razvoj Županije uklopljen u ukupni sustav Države. Istima je zadan sustav središnjih naselja do razine područnih središta, te načelno do razine lokalnih središta, a okvirno su naznačeni i poželjni pravci preobrazbe i razvoja pojedinih grupa naselja (pri čemu su kriteriji većim dijelom prilagođeni Hrvatskim uvjetima). Mreža naselja (pa i sama naselja) je relativno detaljno analizirana u poglavlju A.2.2., gdje je izvršeno i početno prepoznavanje pojedinih naselja kao sadašnjih i potencijalnih razvojnih središta, te polazna sistematizacija sukladno obvezama i kriterijima Strategije i Programa. Jedan od najvažnijih “resursa” i prostorno-razvojna prednost Županije je u stvari uravnotežena, bipolarno organizirana mreža gradova (Bjelovar-Čazma i Daruvar-Garešnica-Grubišno Polje) slijedećih osnovnih karakteristika: - Bjelovar: - Programom i Planom određen je kao veće regionalno središte, - bio je sjedište zajednice općina i (bivše) općine, a sada je sjedište Županije i grada, ali su još uvijek izraženi negativni metropolitanski utjecaji Zagreba, te konkurencije Koprivnice i Virovitice, - 1991. godine imao je 14.603 radna mjesta, 37,8% dnevnih migranata i 1,8 st. na jednog zaposlenog, - 1991. godine imao je 26.926 stanovnika grada i 12.763 stanovnika prigradskih naselja, - ima stabilnu (iako usporenu) regeneraciju stanovništva i uravnoteženi razvoj, - gradsko je naselje sa formiranom povijesnom urbanom jezgrom, - ima važeći Generalni urbanistički plan i više DPU-a i UPU-a, - ima cca 1.800 ha planiranih građevinskih površina, od čega je izgrađeno cca 40%, - gustoća stanovanja je 37,4 st./ha, - Daruvar: - Programom je određen kao manje regionalno središte, ali Planom je tretiran kao potencijalno regionalno središte, - bio je sjedište (bivše) općine, a sada je sjedište grada i razvojno središte jugoistočnog dijela Županije, - položaj mu je oslabljen zbog prekida sekundarnih veza sjevera i juga Hrvatske preko Bosne i Hercegovine, ali je i ojačan slabljenjem Pakraca i Lipika, - 1991. godine imao je cca 5.530 radnih mjesta, 42,1% dnevnih migranata i 1,8 st. na jednog zaposlenog, - 1991. godine imao je 9.748 stanovnika grada i 5.298 stanovnika prigradskih naselja, - ima stabilnu (iako usporenu) regeneraciju stanovništva i uravnoteženi razvoj, - gradsko je naselje sa formiranom povijesnom urbanom jezgrom, - ima važeći Generalni urbanistički plan i više DPU-a i UPU-a, - ima cca 770 ha planiranih građevinskih površina, od čega je izgrađeno cca 45%, - gustoća stanovanja je 28,1 st./ha, - Čazma: - Programom i Planom je određena kao područno središte, - bila je sjedište (bivše) općine, a sada je sjedište grada, ali je izražen negativni utjecaj Zagreba, Ivanić Grada i Bjelovara, te relativno slabog gravitacijskog područja,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=