Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 6. Razvoj infrastrukturnih sustava _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-60 sustavu prigradskog prometa. Kako je teško očekivati da će se naći subjekti zainteresirani za ovakva rješenja, potrebno je da Županija sama i gospodarski subjekti u Županiji nađu svoj interes u zadržavanju ovakovih željezničkih pruga. U okviru Strategije prometnog razvitka Države predviđa se izgradnja nove dionice moderne željezničke pruge Gradec - Sv.Ivan Žabno. Time se smanjuje dužina pruge Zagreb - Bjelovar za 12,7 km, a vrijeme vožnje ispod 1,0 sata. Nastavak te nove dionice na moderniziranu prugu Sv.Ivan Žabno - Bjelovar - Kloštar otvara mogućnost tranzitnog prometa Zagreb - Bjelovar - Kloštar - Osijek, odnosno preusmjeravanje dijela putničkog i teretnog prometa, između metropole i podravskog prometnog koridora, te naročito u putničkom prometu bolju vezu sa Zagrebom. Da bi se grad Bjelovar i gravitirajuća privreda uključila u suvremeni promet roba i ljudi tom prugom potrebno je cjelovito uređenje kolodvora i terminala, uvođenje nove tehnologije posluživanja roba i tereta, poboljšanje organizacije upravljanja i rukovođenja svih izravnih i neizravnih procesa proizvodnje željezničkih usluga, zamjena vučnih i prijevoznih sredstava te kontinuirani rad na povećanju sigurnosti prometa. Na postojećoj trasi pruge uspostavljeno je 39 cestovnih prijelaza koji su dobrim dijelom nezaštićeni i predstavljaju sigurnosni problem u željezničkom, ali i cestovnom prometu, te ih je pri modernizaciji pruge potrebno najhitnije riješiti. Osim toga, aktualni su i drugi problemi željezničkog prometa: deregulacija i liberalizacija željeznice kao državne službe, informatizacija, uvođenje suvremenih tehnologija, otklanjanje uskih grla itd., a samo rješavanjem ovih problema moguć je povratak roba i putnika u željeznički promet. Prugu Banova Jaruga - Daruvar - Pćelić treba prometno-tehnološki valorizirati kao moguću spojnicu dva glavna prometna koridora, posavskog i podravskog, te sukladno tome poduzeti odgovarajuće mjere. 6.1.3. Zračni promet Na prostoru Županije postoje dva letjelišta za sportske i lake komercijalne zrakoplove do 6,5 tona, kod Bjelovara i Daruvara, te četiri namjenjena zrakoplovima za potrebe poljoprivrede i sporta. Strategijom i Programom uređenja Republike Hrvatske nije predviđena izgradnja drugih letjelišta na području Županije, a do sada se na području Županije nije ni ukazala potreba za ovakvom vrstom prometa. Stoga se planom ne predviđa izgradnja novih letjelišta, već je postojeća letjelišta potrebno urediti i opremiti za svrhu kojoj su namjenjena, te ih kao takova treba održavati. Intencija je da se boljom povezanošću ostalom prometnom infrastrukturom zračna luka Pleso (Zagreb) učini što pristupačnijom području Županije. 6.1.4. Pošta i telekomunikacije Sustav veza i prijenosa informacija je u velikom usponu i imperativ je razvitka svake države da dostigne i održi tehnološki nivo razvoja telekomunikacija. Iz tih razloga Uprava Hrvatskih telekomunikacija prilazi izradi Srednjoročnog plana razvoja Hrvatskih telekomunikacija d.d. za razdoblje od 1999. do 2001. godine. Osuvremenjivanje telekomunikacija ne predstavalja značajniji problem u prostoru, ali je poželjno objedinjavati instalacije u zajedničke infrastrukturne koridore. Poseban naglasak u slijedećem razdoblju treba dati mreži svjetlovoda prema korisnicima, u cilju izgradnje jedinstvene komunikacijske infrastrukture za pružanje interaktivnih i distribucijskih usluga. Razvitak sustava bežičnih veza, TV i radio difuzije ne predstavlja posebne prostorne zahtjeve i realizacija je uglavnom moguća bez posebnih prostornih ograničenja.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=