Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 6. Razvoj infrastrukturnih sustava _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-58 6. RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 6.1. PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Područje Bjelovarsko-bilogorske županije svojim položajem između šireg Panonskog prostora i metropole Zagreba nudi jednu od mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja. Glavni državni prometni pravci teku paralelno sa županijskim prostorom, ali sjeverno (podravski pravac) ili južno (posavski pravac) od njega. Pravci koji prolaze Županijom zapravo su poveznice ovih pravaca ili "prečice" za manju kilometarsku udaljenost. Međutim, ovi pravci su zbog svojih tehničkih karakteristika nedostatni za uključenje ovog prostora u državne i međunarodne tokove roba i usluga. Generalno se može konstatirati da je Bjelovarsko-bilogorska županija ostala prometno izolirana u odnosu na ostali državni prostor, a posebno nakon prekidanja veza sjevera i juga Hrvatske preko teritorija Bosne i Hercegovine. Bez kvalitetnijih prometnih veza nije realno očekivati ostvarivanje demografskog, gospodarskog, turističkog i sveobuhvatnog društvenog razvitka Županije, znatnijeg protoka roba i putnika, pa je razvitak prometnog sustava jedan od najvažnijih prioriteta, kako zbog povezivanja Županije sa ostalim državnim prostorom tako i dijelova Županije međusobno. Osnovne smjernice razvitka prometnog sustava dane su na temelju prijedloga Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske i potreba razvitka prometnog sustava unutar prostora Županije i njenih veza sa susjednim županijama. Prometni sustav nužno je razvijati u međusobnoj povezanosti svih činilaca, odnosno razvijati kombinirani promet koji je uvjet za ostvarivanje očekivanih učinaka prometa u području zaštite okoliša, uštede energije, sigurnosti prometa, te željenog povećanog prijevoza roba i putnika. Nezamislivo je funkcioniranje integralnog prometnog sustava bez razvitka telekomunikacija i informatizacije, odnosno suvremenog sustava veza. Prometni sustav nužno je razvijati etapno, ali je za ispravan razvitak presudno sagledati dugoročna rješenja, te postaviti prioritete realizacije u funkciji optimalnog doprinosa poticanju gospodarskog razvitka. Pojedina područja potrebno je dodatno valorizirati i o njima posebno voditi računa. Vodeći računa o potrebi uravnoteženog i policentričnog razvitka Hrvatske i boljeg unutarnjeg međusobnog povezivanja potrebno je posebnu pažnju posvetiti planiranju i izgradnji sustava brzih, državnih i županijskih cesta s ciljem da se stanovništvo zadrži u područjima bitnim za oživotvorenje planiranog koncepta razvitka u prostoru. Potrebno je razvijati gradsku i prigradsku prometnu mrežu koja će biti osposobljena za kvalitetnu razinu usluga u javnom i individualnom prometu. Za smanjenje pritiska tranzitnog prometa na gradove uz koje prolazi, potrebno je izgraditi odgovarajuće zaobilaznice, naročito u Bjelovaru, gdje tranzitni promet prolazi samom jezgrom grada. 6.1.1. Ceste U cilju ostvarenja ravnomjernog razvoja cijelog prostora Županije potrebno je realizirati: Brze ceste (državne ceste) Prostornim planom Županije su planirana tri nova koridora za izgradnju brzih cesta predviđenih i Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske: - spoj Podravine sa Zagrebom (Zagreb - Sv. Helena) - Vrbovec - Bjelovar - Virovitica, - moslavačko-pokupski smjer (Karlovac - Petrinja - Sisak) - Kutina - Garešnica - Grubišno Polje - Virovitica,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=