Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 1. Prikaz prostornih struktura županije u odnosu na stanje i razvojna opredjeljenja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-2 - vezano na njih, pet većih i manjih uravnoteženo raspoređenih područja bez ogranićenja razvoja (jedno ustvari sa umjerenim ograničenjima), - relativno dobra kapacitiranost i razmještaj objekata javnog standarda, - povoljna struktura i razmještaj temeljnih kategorija korištenja prostora, - relativno velike površine vrijednih šuma, koje je moguće još povećati, - dobro raspoređeno relativno kvalitetno poljoprivredno zemljište, - veliki šaranski ribnjaci (pogodni za intenzivni uzgoj i lovno-ribolovni turizam), - termalne vode (zdravstveni i kontinentalni turizam), - relativno očuvan okoliš (izuzev dijela vodotoka) i solidno riješena problematika otpada, - raznovrsni krajobrazi,… Glavni cilj izrade Plana je bio stvoriti prostorne pretpostavke za postizanje održivog (trajnog i obzirnog) razvoja Županije maksimalno koristeći sve prostorno razvojne prednosti i rješavajući ili bar smanjujući na najmanju moguću mjeru (vodeći računa o racionalnosti rješenja) utjecaje prostorno razvojnih problema i ograničenja. Pri tome se pošlo od osnovne ocjene da Županija ima povoljnu prostornu strukturu u odnosu na glavne razvojne ciljeve, koja racionalnim korištenjem može polučiti zadovoljavajuće učinke u svakom pogledu (ne samo ekonomskom), te da shodno tome, Planom ne treba (bitno) mijenjati bilancu i raspored osnovnih resursnih kategorija.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=