Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 7. Postupanje s otpadom _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-69 Preporuka je ovog plana da se sabirališta opasnog otpada smještaju u industrijske zone vezane uz gradove Čazmu, Daruvar i Garešnicu gdje nastaje najviše opasnog otpada, a da se prihvat i predobrada vrši na području Bjelovara. Posebno treba spomenuti Centralnu otpadnu jamu INANaftaplina u Šandrovcu koja je kvalitetno rješenje skladišta-odlagališta za ovu vrstu otpada i može se u istu svrhu koristiti i dalje. Problem opasnog otpada nastalog u domaćinstvima riješio bi se selektivnim prikupljanjem otpada na način kako je planirano u odjeljku o zbrinjavanju komunalnog otpada.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=