Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 2. Organizacija, osnovna namjena i korištenje prostora ______________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-7 2.3. TABELARNI PRIKAZ Redni BJELOVARSKO-BILOGORSKA Oznaka Ukupno % od površine stan/ha broj ŽUPANIJA ha županije ha/stan 1.0 ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA 1.1 Građevinska područja ukupno GP 22599 8,57 6,37 Izgrađeni dio GP - ukupno 12880 4,88 11,18 obalno - - - otočno - - - kontinentalno-granično - - - ostalo 12880 4,88 11,18 1.2 Izgrađene strukture van I građevinskog područja ukupno E H K T R 1.3 Poljoprivredne površine ukupno P 101808 38,61 0,71 obradive P1 - - - P2 12223 4,64 0,08 P3 89585 33,98 0,62 1.4 Šumske površine ukupno Š 95455 36,2 0,66 gospodarske Š1 94433 35,82 0,65 zaštitne Š2 289 0,11 - posebne namjene Š3 733 0,28 0,01 1.5 Ostale poljoprivredne ukupno površine 1.6 Vodne površine ukupno V 7359 2,79 0,05 vodotoci 3465 1,31 0,02 jezera 0 0 0 akumulacije 0 0 0 retencije 0 0 0 ribnjaci 3894 1,48 0,03 1.7 Ostale površine N 0 0 0 ukupno IS 3252 1,23 0,02 G 0 0 0 2.0 ZAŠTIĆENE CJELINE 2.1 Zaštičena prirodna baština ukupno NP nacionalni park PP park prirode ostali zaštićeni dijelovi prirode 21768 8,26 0,15 2.2 Zaštićena graditeljska baština arheološka područja povijesne graditeljske cjeline 94 0,04 0 TABLICA 3 Županija ukupno 21862 0,15 8,3 Zanemarivo 33194 Županija ukupno PŠ 263667 100 1,83 8,57 0,23

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=