Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 2. Organizacija, osnovna namjena i korištenje prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-7 već samim prisustvom mijenjaju sliku prostora i ograničavaju neke vidove korištenja (dalekovodikrajobraz, šume i izgradnja, vodozaštita-izgradnja,…). Prostornoplanerski su najosjetljiviji koridori novih dalekovoda (110 kV Mlinovac-Veliki Grđevac-Mali Zdenci i Mlinovac-Virje te 110/35 kV Daruvar-Đulovac,…) čije trase su ucrtane više načelno, te ih prije i za vrijeme izrade prostornih planova gradova i općina treba detaljno preispitati, te odrediti konačne trase, pri tome maksimalno koristeći već postojeće infrastrukturne koridore.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=