Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 2. Osnovni podaci o stanju u prostoru; 2.3. Naselja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –13 VRSTA NAZIV BROJ KRITERIJ RAZVOJNOG SREDIŠTA NASELJA STANOVNIKA VEĆE REGIONALNO SREDIŠTE Bjelovar 26926+12763 st. >30000 st. REGIONALNO SREDIŠTE 15000 - 30000 st. MANJE REGIONALNO SREDIŠTE Daruvar 9748+ 5298 st. 7000 - 15000 st. PODRUČNO SREDIŠTE Garešnica 4308 + 2796 st. 1000 - 7000 st. - II - Grubišno Polje 3501 + 1596 st. 1000 - 7000 st. - II - Čazma 2785 + 2711 st. 1000 - 7000 st. VEĆE LOKALNO SREDIŠTE Sirač 1747 st. općinsko sjedište > 1000 st. - II - Veliki Grđevac 1525 st. općinsko sjedište > 1000 st. - II - Velika Pisanica 1469 st. općinsko sjedište > 1000 st. - II - Hercegovac 1447 st. općinsko sjedište > 1000 st. - II - Veliko Trojstvo 1295 st. općinsko sjedište > 1000 st. - II - Rovišće 1253 st. općinsko sjedište > 1000 st. - II - Končanica 1153 st. općinsko sjedište > 1000 st. - II - Dežanovac 1003 st. općinsko sjedište > 1000 st. MANJE LOKALNO SREDIŠTE Veliki Zdenci 1323 st. > 1000 st. - II - Garešnički Brestovac 1043 st. > 1000 st. - II - Šandrovac 951 st. općinsko sjedište < 1000 st. - II - Ivanska 885 st. općinsko sjedište < 1000 st. - II - Velika Trnovitica 808 st. općinsko sjedište < 1000 st. - II - Zrinski Topolovac 700 st. općinsko sjedište < 1000 st. - II - Severin 673 st. općinsko sjedište < 1000 st. - II - Đulovac 646 st. općinsko sjedište < 1000 st. - II - Nova Rača 570 st. općinsko sjedište < 1000 st. - II - Kapela 508 st. općinsko sjedište < 1000 st. - II - Berek 475 st. općinsko sjedište < 1000 st. - II - Štefanje 434 st. općinsko sjedište < 1000 st. - II - Daruvarski Brestovac 889 st. > 500 st. - II - Pavlovac 842 st. > 500 st. - II - Narta 814 st. > 500 st. - II - Velika Barna 729 st. > 500 st. - II - Bedenik 723 st. > 500 st. - II - Lasovac 612 st. > 500 st. - II - Palešnik 591 st. > 500 st. Sagledavši raspodjelu manjih žarišnih tipova, uočava se relativno nepovoljan raspored na pojedinim područjima (monocentrični razvoj pa i funkcionalne praznine) što je najvećim dijelom rezultat urbane tranzicije, ali jednim dijelom ipak i povjesnih okolnosti (na području Grada Čazme niti jedno naselje osim same Čazme nije nikada imalo više od 1000 stanovnika). Stoga će se iz kategorije ostalih naselja u okviru rješavanja razvoja ruralnih područja (a posebice obzirom na novu strategiju razvoja poljoprivrede i njene utjecaje na ruralna naselja) morati izdvojiti i nekoliko nužnih novih lokalnih središta iz grupe naselja sa 200 do 500 stanovnika. 2.3.5. Funkcija rada i stanovanja Godine 1991. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji registrirano je samo 28 “samostalnih” naselja (i 7 prigradskih) koja su imala više od 50 zaposlenih (mještana i dnevnih migranata), od kojih: - 13 naselja sa 51 do 100 zaposlenih, - 7 naselje sa 101 do 200 zaposlenih, - 3 naselja sa 201 do 500 zaposlenih, - 0 naselja sa 501 do 1000 zaposlenih, - 1 naselje sa 1001 do 2000 zaposlenih, - 2 naselje sa 2001 do 5000 zaposlenih - 1 naselje sa 5001 do 10000 zaposlenih, - 1 naselje sa više od 10001 zaposlenog. Obzirom da je u Županiji 323 naselja, može se reći da je funkcija rada (kao jedna od važnijih za određivanje uloge naselja u prostoru) ograničena na veoma mali broj naselja. Pri tome je posebno

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=