Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-31 naglaskom na neke sportske i rekreativne aktivnosti (npr. lov i ribolov). Pri planiranju prostora za smještaj sportskih i rekreacijskih sadržaja izvan građevinskih područja potrebno je, osim planiranja vezanog na sam sadržaj i lokaciju, voditi računa i o zaštiti poljoprivrednog i šumskog zemljišta, te vodotokova i vodoprivrednih objekata odnosno drugih funkcionalnih uvjeta.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=