Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-30 U prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije očuvan je niz vrijedne i zaštićene kulturne i prirodne baštine koja čini dobar potencijal za budući razvoj djelatnosti kulture. U širokom spektru djelatnosti i ustanova kulture na području Županije potrebno je u okviru brige o prostoru i zaštiti prostora naglašenije poticati skrb o zaštiti spomenika kulture, spomeničkih cjelina i prirodne baštine, te izraditi stručni, sveobuhvatni i dugoročni program budućih aktivnosti na planu zaštite. Zbog sve veće potrebe za kontinuiranim tehničkim obrazovanjem potrebno je unutar ustanova i objekata kulture jače naglasiti djelatnosti tehničke kulture i poboljšati materijalne uvjete za daljnji razvitak ove djelatnosti. 4.2.6. Zdravstvo Postojećom organizacijom i mrežom zdravstvenih ustanova “pokriveno” je cijelo područje Bjelovarsko-bilogorske županije, raspoređenost i kvaliteta usluga približno je jednaka na cijelom području, a posebnu pozornost pri daljnjem planiranju treba posvetiti rubnim područjima Županije koja su slabije naseljena. Mreža postojećih ljekarni također je zadovoljavajuća, a pri planiranju razvitka treba voditi računa o reorganizaciji postojećih depoa lijekova koji bi, prema uvjetima zadanim od Ministarstva zdravstva, trebali nastaviti djelovanje kao ljekarne zbog zadovoljenja potreba stanovništva. Potrebni prostorni uvjeti za funkcioniranje i razvoj zdravstva u Županiji postoje, a strukturne i funkcionalne promjene koje su se dogodile pri reorganizaciji i privatizaciji zdravstvenih ustanova ne iziskuju osiguranje novih prostora, već su ukazale i na pojedina predimenzioniranja. U narednom razdoblju bit će nužno osigurati uvjete za kvalitetno uređenje i održavanje građevina zdravstvenih ustanova, te njihovo suvremeno opremanje za unapređenje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga. Pri tome u zdravstvenoj zaštiti treba prednost dati osobama i skupinama sa specifičnim potrebama. 4.2.7. Socijalna skrb U okviru djelatnosti socijalne skrbi potrebno je ostvariti zadovoljavajuću mrežu i kapacitete svih kategorija javnih ustanova socijalne skrbi. To nalaže potrebu otvaranja novih ustanova uz obvezu korištenja prostora planiranog za smještaj građevina društvenih djelatnosti i korištenje alternativnih rješenja putem jedinica za njegu i pomoć u kući ili udomljenjem u udomiteljskim obiteljima. Najveći dio problema u socijalnoj skrbi proistječe iz psihofizičkih hendikepa, psihičkih oboljenja, ovisnosti o alkoholu, drogi i sl., te bolesti uopće, pa se ustanove socijalne skrbi moraju naročito povezati sa zdravstvenim ustanovama, te prema potrebama stanovništva razvijati djelatnost kroz osnivanje specijaliziranih institucija. 4.2.8. Sport i rekreacija Mrežu sportskih ustanova i objekata u Županiji treba uspostaviti u smislu ravnomjernijeg “pokrivanja” cjelokupnog područja Županije zbog ravnomjernijeg razvitka sportskih aktivnosti u svim gradovima i općinama. Naročito je potrebno planirati mrežu zatvorenih sportskih objekata zbog nedostatka prostora za cijelogodišnje korištenje. Pri tom treba naglasiti nepostojanje ijednog zatvorenog plivačkog bazena na području Županije, te nedostatnost otvorenih bazena. Potrebno je planirati izgradnju objekata za razvoj sportova koji su trenutno slabije izraženi ili uopće nisu zastupljeni u postojećoj ponudi (npr. golf, plivanje, streličarstvo, konjički sport), a posebno dati prioritet onima koji mogu, vezani uz neki dodatni sadržaj, ponuditi širu paletu usluga: lječilišni, rekreacijski i lovno-rekreacijski turizam. Prirodni resursi Županije omogućavaju znatniji razvoj rekreacijskih aktivnosti i odmora stanovništva, pa je potrebno unaprijediti i nadograditi sustav sportskih centara i izletišta, s posebnim

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=