Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-27 4.1.6.4. Seoski turizam Seoski (ruralni) turizam nije razvijen na području Bjelovarsko-bilogorske županije, tradicionalnog poljoprivrednog kraja, a potencijali za razvoj postoje. Program razvoja turizma u ruralnom prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije temelji se na projektu Ministarstva turizma: “Program poticanja malog poduzetništva s ciljem razvitka turizma u ruralnom prostoru” donesenom krajem 1997. godine. Ovaj program je usklađen i sa projektom Ministarstva turizma ORaTuRP (održivi razvoj turizma u ruralnom prostoru). Program Županije usmjeren je na razvoj ruralnih prostora županije sa aspekta sela i turizma. Gledano s aspekta sela misli se na: iskorištenje potencijala seoskih domaćinstava za poduzetništvo i samostalni razvitak, revitalizaciju ruralnih prostora sa svim svojim posebnostima, očuvanje te vrijednosti, te poticanje primarne seoske proizvodnje i i prerade poljoprivrednih proizvoda kao zdrave, ekološki čiste hrane, tj. zdrave gastronomsko-ekološke ponude. Sa aspekta turizma misli se na: proširenje postojeće turističke ponude, korištenje postojećih prirodnih resursa, stvaranje integralnog turističkog proizvoda, te sport i rekreaciju u tijesnoj vezi sa čistim okolišem. Na području Županije ne postoji niti jedno registrirano gospodarstvo koje se bavi seoskim turizmom. Početak seosko-turističke ponude ipak postoji, a očituje se u seoskom gospodarstvu “Dobrovita” u Višnjevcu”, nedaleko Bjelovara koja momentalno, uz smještaj i tradicionalna jela u ugodnom domaćem ambijentu omogućuje, šetnje po bilogorskoj prirodi, ribolov, jahanje i tenis. “Dobrovita” može poslužiti kao kvalitetna smjernica daljnjeg razvoja ovog vida turističke ponude. Program razvitka ruralnog turizma svakako treba ići smjerom razvitka turizma u harmoničnom odnosu prirode i ljudi koji žive na tom području. 4.1.6.5. Kulturno-edukativni i izletnički turizam Grad Daruvar nudi najveći turistički potencijal u županiji. U okviru programa OraTuRP (održivi razvoj turizma u ruralnom prostoru) Ministarstva turizma, Bjelovarsko-bilogorska županija uključuje se u nacionalni projekt “Hrvatske vinske turističke ceste” s potenciranjem razvoja turističke vinske ceste Petrov vrh. Županija se uključuje i u “Regionalni razvojni projekt grada Daruvara i daruvarskih termi” gdje se u turističke resurse uz daruvarske terme ubrajaju; Vranjevina (reljefna terasa s izvorom tzv. “svete vode”), Petrov vrh (proplanak s planinarskim domom na 650 m.n.v.), izvorište i dolina rijeke Toplice, dvorac grofa Jankovića (1771.g.) sa dva tercijarna stabla Gynko bilobe u parku egzotičnog drveća i zelenila, crkva Sv. Trojstva u Daruvaru (1764.g.), kapelica Sv. Šimuna u Daruvaru (1872.g.) te kulturno-umjetnička prigoda “Dožinki”-žetvene svečanosti koja je sastavni dio češkog folklora i narodnih običaja, uz još neke kulturne prigode. U okviru programa OraTuRP i nacionalnog programa “Hrvatske vinske turističke ceste”, na području čazmansko-garešničkog vinogorja potencira se razvoj “vinske ceste” Sveti vid. 4.1.7. Ratom zahvaćena područja Gotovo trećina teritorija Bjelovarsko-bilogorske županije bila je zahvaćena razaranjima tijekom Domovinskog rata. Pojedina područja doživjela su devastacije različitih zona. Bjelovar je bio najviše pogođen razaranjima stambenih objekata (stambena zona), dok je industrijska zona ostala uglavnom neoštećena. Daruvar je bio razaran u užem i širem području grada, tako da su mu oštećene sve zone: industrijska, stambena i lječilišno-rekreativna (potpuno uništen Ivanov dom i veliki restoran “Terasa” – objekti u okviru Daruvarskih toplica), te plivački bazen olimpijskih dimenzija koji je lociran uz lječilišni kompleks. Grubišno Polje je doživjelo razaranje stambenog i industrijskog fonda objekata. Prostor

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=