Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-26 4.1.6.1. Lovni turizam Lovni turizam je takva vrsta turizma, koja ispunjava zahtjeve održivog turizma što znači da (ako se planski i stručno provodi) donosi dobit, a ne ugrožava prirodno i kulturno nasljeđe. Županija ima takve prirodne resurse da u lovnom turizmu može stati uz bok lovno-turističkih regija Europe. Ona ima ono što mnogi danas u Zapadnoj Europi, koja nam konkurira, nemaju, a to je lov u prirodnim uvjetima. Interes za pružanje usluga domaćim i stranim lovcima u okviru obiteljskih gospodarstva je već duže vremena izražen (povezanost lovnog i seoskog turizma). Iskustvo koje posjeduju ta gospodarstva treba iskoristiti za daljnji legalni pristup toj djelatnosti. Lovni turizam na području Bjelovarsko-bilogorske županije ima velike mogućnosti za razvoj koje nisu niti približno iskorištene. Osmišljenom marketinškom i promidžbenom akcijom, te adekvatnim razvojem, to je neophodno promijeniti. 4.1.6.2. Zdravstveno – lječilišni turizam Poznato je da je jedna od najvažnijih funkcija turizma njegova zdravstvena funkcija. Suvremena zdravstveno-turistička ponuda upravo proizlazi iz zdravstvene funkcije kojoj je u cilju zadovoljenje potrebe čovjeka za kretanjem, igrom, aktivnim odmorom i razonodom, čime se utječe na očuvanje vitalnosti, radne sposobnosti, fizičkog i mentalnog zdravlja, produljenje vijeka života. Zdravstveno-lječilišna ponuda u Županiji razvijena je jedino na području grada Daruvara u kvalitetno opremljenim Daruvarskim toplicama i kao takva trebala bi poslužiti kao primjer za daljnji razvoj ovog vida turističke ponude na neiskorištenim izvorima termalne vode i ljekovitih blata. Uz zdravstveno-lječilišnu ponudu usko nadovezati i druge oblike turističke ponude, osobito na daruvarskom području, kao što su: rekreativni i izletnički turizam (kulturni spomenici, vinske ceste, osebujan krajolik, izletišta s gastronomskom ponudom), lov i ribolov. 4.1.6.3. Sportsko - ribolovni turizam Ribolovni turizam u svijetu je jedan od masovnijih oblika turizma, a isto tako je i prihod koji ga prati vrlo velik. Neki vidovi sportsko–ribolovnog turizma spadaju u elitne, isto kao i lovni. Davno razvijena i nezaobilazna ponuda visoke kvalitete u razvijenim zemljama zapadne Europe i svijeta, sve se više širi i na istočne zemlje kao nova, zanimljiva i neispitana područja još uvijek relativno očuvane prirode. Za ovaj vid turističke ponude bilo bi nužno elaborirati i prezentirati postojeće stanje i na temelju tog uvida izraditi smjernice i program daljnjeg razvoja kao održivog turizma na području Županije. Sportskim ribolovom na području Županije bavi se oko 3000 registriranih sportskih ribolovaca i rekreativaca. Taj nemali broj ljudi koji redovito boravi u prirodi treba uz pravilnu edukaciju, iskoristiti kao važan i nezaobilazan čimbenik njenog očuvanja. Uz sportsko-ribolovni turizam, isto kao i uz lovni, prateći nadovezati prvenstveno seoskoturističku ponudu u obliku prenočišta, specijaliteta domaće kuhinje i sl., ugostiteljsku ponudu s noćenjem u hotelima, ili lovačkim i šumarskim objektima.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=