Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-25 Prirodni Vel. objekta Stupanj Stupanj prijemnik (ESx103) čišćenja izgrađenosti Bjelovarsko-bilogorska Daruvar Toplica 50 III. II. (50%) županija Bjelovar Česma 230 III. II. (43%) Županija Grad Izvor: Narodne Novine 8/99 Kategorizacijom voda se utvrđuje planirana vrsta vode. Kategorizacija voda po Državnom planu za zaštitu voda - C.-ostale državne vode. Prirodni Dijelovi vodotoka ili područja za Kategorija prijemnici koja se utvrđuje kategorizacija voda Ilova - Ustava Ulovac III Česma - cesta Čazma - Narta - Bjelovar II Glogovnica - cesta Vrbovec - Bjelovar II Izvor: Narodne Novine 8/99 Ustava “Ulovac” nalazi se na cesti Grubišno Polje-Ivanovo selo, kod sela Rašenica. Kategorizacijom voda za državne vode utvrđena je III planirana vrsta vode. Zbog napajanja ribnjačkih površina vodama rijeke Ilove bilo bi poželjno ponovo razmotriti utvrđenu planiranu vrstu vode, u svrhu eventualnog povećanja zaštite vode na II kategoriju. 4.1.5.7. Podzemne vode Podzemne vode, čije zalihe ne zadovoljavaju potrebe vodoopskrbe stanovništva i gospodarstva, prvenstveno treba zaštiti od zagađenja. 4.1.5.8. Posebni vodni resursi Utvrđene geotermalne izvore, kod Velike Ciglene i Sirača, trebalo bi dodatno istražiti i omogućiti investiranje u njihovo iskorištavanje, naročito u vidu zdravstveno-lječilišnog turizma ili energetskog resursa. 4.1.6. Turizam Temeljna strateška odrednica u budućem razvoju turizma na području Bjelovarsko-bilogorske županije je poticanje programa iz područja turizma, u skladu sa odredbama, kriterijima i smjernicama ovog Plana, a sukladno programima Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Stanje turističke ponude u Županiji ne zadovoljava. Prirodne, kulturne i gospodarske karakteristike treba valorizirati, jer upravo one daju dobru osnovu za razvoj lovnog, zdravstvenog, sportsko-ribolovnog, seoskog (eko-gastronomska ponuda), sportsko-rekreacijskog, kulturnog, izletničkog, tranzitnog i ostalih vidova turizma. Turistička ponuda Bjelovarsko-bilogorske županije mora biti rezultat povezivanja svih turističkih potencijala i subjekata te zajednički, marketinški osmišljen, nastup na tržištu, orijentirana manjim grupama turista, a ne masovnom turizmu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=