Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-18 Struktura obrtništva prema djelatnostima u Županiji 1990 1997 1990 1997 1990 1997 1990 1997 Poljoprivreda lov, šumarstvo Prerađivačke proizvodne djel. Građevinarstvo, instalacijski i završni radovi Popravci i servis Trgovina 163 527 12,6 23,3 81 438 8,6 16,3 Ugostiteljstvo 159 259 12,2 11,5 274 486 29 18,1 Promet i veze 220 254 16,9 11,2 8 55 0,8 2,0 Intelektualne usluge Ostale usluge 20 199 1,5 8,8 3 101 0,3 3,7 UKUPNO 1 297 2 259 100% 100% 946 2 689 100% 100% DJELATNOST 10 43 1,0 96 187 10,1 142 689 15,0 1,6 24 132 1,8 5,8 6,9 128 162 9,9 7,2 25,6 212 233 16,3 10,3 2,0 134 371 359 28,6 15,9 332 636 35,1 23,6 Udio Udio … … Registr. radnje Broj zaposlenih 5,9 … 54 … Izvor: Obrtnička komora Županije Jedan od modela razvoja malog gospodarstva koji je uspješno primjenjivan u razvijenim tržišnim ekonomijama temelji se na kooperacijskom sustavu malih i velikih poduzetnika. Najveći udio u strukturi malog gospodarstva u budućem razdoblju trebaju imati proizvodne, poljoprivredne i prerađivačke djelatnosti. Razvoj suvremenih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i malih fleksibilnih tvrtki čija će se proizvodnja bazirati na raspoloživim prirodnim resursima, omogućit će kvalitetno prestrukturiranje i efikasno korištenje ukupnih ekonomskih potencijala ove Županije. Ostvarenje ovog cilja posebno je značajno s aspekta mogućnosti prodora na hrvatsko tržište, kao i tržište srednje Europe s onim proizvodima kod kojih postoje komparativne prednosti. Za poticanje neometanog razvoja malog gospodarstva trebat će: - kroz prostorno-plansku dokumentaciju osigurati radne zone malih poduzetnika opremljene potrebnom prometnom i komunalnom infrastrukturom, a u okviru već postojećih građevinskih zona, ili u provedbenim odredbama prostorno-planske dokumentacije nižeg reda odrediti pod kojim uvjetima može jedna proizvodna jedinica bit interpolirana u naselja mješovitih funkcija, - financirati projekte iz proračunskih sredstava od interesa za Županiju, grad ili općinu , - kreditirati malo gospodarstvo udruženim sredstvima Županije, gradova, općina i poslovnih banaka, - stimulativnim mjerama poticati edukaciju učenika i već zaposlenih poduzetnika i obrtnika za pojedina obrtnička i stručna zanimanja (dodjelom stipendija, financiranjem tečajeva, seminara i dr.), - kontinuirano provoditi akcije na promidžbi obrtništva i malog poduzetništva, - kontinuirano razvijati savjetodavnu komponentu poduzetničke infrastrukture, odnosno putem HOK – Županije i Gospodarske komore Županije pružati obrtnicima i malim poduzetnicima svu potrebnu stručnu i organizacijsku pomoć u svezi: pravno-administrativnih poslova, izbora projekata, informacija o mogućim izvorima i uvjetima financiranja, marketinške usluge i sl. Malo gospodarstvo (obrtništvo i malo poduzetništvo) treba biti važan faktor u revitalizaciji gospodarskog razvitka Županije. U interakciji “velike” i “male” privrede (kooperantskim odnosima) treba tražiti rješenja policentričnog modela razvoja stabilnog gospodarstva Županije koje će moći odgovoriti svim izazovima domaćeg i stranog tržišta.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=