Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 60 Tabela: 3.4. - 7 - t Tehničke karakteristika građevina za navodnjavanje u slivu rijeka Ilove i Pakre Izvor podataka: Plan navodnjavanja BBŽ Postojeće akumulacije i retencije, te one u realizaciji daju početnu prednost odabiru projekata navodnjavanja. U Županiji je izgrađeno nekoliko retencija-akumulacija koje u potpunosti ispunjavaju date funkcije i imaju reducirane volumene zbog zapunjavanja prostora nanosom. Na slivu Česme priprema se izgradanja akumulacije Martinac Trojstveni na vodotoku Dobrovita. Provedenom analizom ekonomske isplativosti pokazalo se da je akumulacija Martinac Trojstveni visoko rangirana. Uzimajući u obzir njenu ekonomsku isplativost, stupanj realizacije te pogodnost tla za navodnjavanjem, akumulacija se uvrštava u plan navodnjavanja kao izvor vode za potencialni projekt navodnjavanja do 2020.god. Na slivu Ilove, u gornjem dijelu toka rijeke Ilove priprema se izgradnja retencije Miletinac. Obzirom da prilikom projektiranja objekta nisu bili utvrđeni potencijalni poljoprivredni korisnici, objekt je projektiran kao retencija s mogućnošću prenamjene. Razmatrana akumulacija Miletinac visoko je rangirana u Planu navodnjavanja Bjelovarskobilogorske županije, te se zbog više faze realizacije, svrstava u prijedlog Plana. Potencijalne akumulacije za izgradnju prema Nacrtu prijedloga Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije 2013.-2023. Nacrt prijedloga Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije 2013.-2023. identificirao je, kao projekt zaštite od štetnog djelovanja voda, akumulaciju Martinac Trojstveni u općini Veliko Trojstvo i retenciju Miletinac u općini Đulovac. Naziv objekta Vodotok Volumen akumulacije prema raspoloživom dotoku Kriterij: max. kota akumulacije (k) ili raspoloživi dotok (d) Volumen akumulacije prema mjerodavnom kriteriju Kota preljeva Kota krune pregrade Max. površina Brutto norma: rep. plod. 915 m3/ha voćnjak 3.460 m3/ha mil. m3 v ; k mil. m3 m.n.m. m.n.m. ha ha Garešnica Garešnica 3.39 d 3.39 131.2 132.7 3207 848 Tomašica Tomašica 3.41 d 0.65 116 117.5 707 187 Stupovača Stupovača 1.31 d 1.31 121.8 123.3 1425 377 Peratovica Peratovica 1.26 d 1.26 143.8 145.3 1247 330 Lončarica Lončarica 0.80 d 0.80 151.3 152.8 710 188 Dapčevica Dapčevica 1.10 k 0.83 148.5 150 735 194 Munije Rastovac 1.75 d 1.75 150.8 152.3 1865 493 Miletinac Ilova 7.31 k 4.97 150 151.5 5189 1372 ŠupljaLipa Đurđička 1.59 d 1.59 143.4 144.9 1492 395 DobraKuća Toplica 2.09 k 2.09 268.5 270 1777 470 D. Borki Stančevac 2.12 k 0.58 318.5 320 38 10 Manastir Bijela 12.51 k 1.47 258.5 260 269 71 Purnica Purnica 0.90 k 0.23 268.5 270 0 0 Orašje Željnjak 1.07 k 0.15 218.5 220 112 30 Dežanovac Čavlovica 2.94 d 2.94 130.4 131.9 3136 829 UKUPNO 21909 5794

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=