Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 58 U dimenzioniranju potencijalnih akumulacija razmatrale su se maksimalne kote preljeva, odnosno maksimalne visine brane. Visinu brane ograničavaju sljedeći utjecaji: - raspoloživi dotoci. - maksimalna visina do 10 m, - utjecaji na naselja, infrastrukturu i okoliš. Maksimalna visina brane je ograničena na 10,0 m, što nije nužno ali je poželjno zbog kompleksnosti tehničkog rješenja, tehničke dokumentacije i upravnog postupka za veće brane. Brana visine do 10,0 m uključuje akumulacijski prostor za potrebe navodnjavanja te prostor za prihvat vodnog vala i prostor za valovanje. Kota preljeva nalazi se 1,5 m ispod kote krune brane, što uključuje 1,0 m poplavnog prostora za prelijevanje velikih voda i dodatnih 0,5 m do krune brane za valovanje. Za daljnje analize koristi se netto norma navodnjavanja za reprezentativni plodored. Netto norma navodnjavanja od 162.5 mm (1.625 m3/ha) se umanjuje za veličinu potreba biljaka koje se ne će navodnjavati (kukuruz zrno, pšenica, ozimi ječam, uljana repica) što rezultira netto normom od 64 mm (640 m3/ha). Tablice prikazuju konačno odabrane volumene, kote preljeva i maksimalne površine za navodnjavanje iz potencijalnih akumulacija za brutto norme navodnjavanja od 915 do 3.460 m3/ha uzimajući u obzir i gubitke vode u transportu otvorenim vodotokom do mjesta zahvata. Zbroj površina koje bi se mogle navodnjavati iz 46 razmatrane potencijalne akumulacije u Bjelovarsko-bilogorske županije za brutto normu navodnjavanja od 915 m3/ha uz navedena ograničenja (visina, utjecaji na infrastrukturu i okoliš, gubici u transportu) je 51.417 ha.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=