Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 55 Primjenjujući isti postotak na ukupne korištene površine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dobiva se 5.000 ha. Međutim, s obzirom na značaj poljoprivrede na gospodarstvo u Bjelovarskobilogorskoj županiji i općenito povoljne uvjete za uvođenje navodnjavanja predlaže se uvođenje navodnjavanja na oko 50% većim površinama od nacionalnog prosjeka, što daje ukupnu površinu od oko 7.500 ha za planiranje izgradnje sustava za navodnjavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji do 2020. god. U ovom planskom razdoblju predlaže se planirati sustave navodnjavanja s zahvatom vode iz rijeke Česme na oko 600 ha u području Čazme. Nadalje se predlaže, prvih šest potencijalnih projekta s akumulacijama (Križic, Tomašica, Miletinac/Končanica, Martinac Trojstveni, Bedenička i Kapelica-Kaniška Iva) koji bi obuhvatili ukupno oko 5.400 ha. U slučaju Miletinac/Končanica odabrana je alternativa bolje ocjenjenoj akumulaciji Lončarica prema prethodno navedenim razlozima. U suradnji Županije, Hrvatskih voda i korisnika, identificiran je projekt Blagorodovac na istoimenoj lokaciji. Projekt se uvrštava u Plan na temelju iskazanog interesa korisnika i podrške Županije. Za projekt Blagorodovac koji je nominiran kao pilot-projekt navodnjavanja predlaže se navodnjavanje oko 800 ha sjemenskog kukuruza. Navedeni projekti se predlažu za uključivanje u Plan navodnjavanja Bjelovarsko-bilogorske županije do 2020. godine. Uz ove projekte, treba predvidjeti i određen broj manjih projekata navodnjavanja s korištenjem podzemnih voda. Za plansko razdoblje do 2020. godine pretpostavlja se oko 1.000 ha ovakvih projekata navodnjavanja. Pregled prijedloga projekata Plana navodnjavanja za razdoblje do 2020. godine vidljiv je u tablici Plana navodnjavanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji do 2020. godine. Tabela: 3.4. - 5 - t Plan navodnjavanja u BBŽ Projekt Izvor Poljoprivredna površina ihal 1 Blagorodovac akumulacija 800 2 Česma-Čazma Česma 600 3 Križic akumulacija 800 4 Martinac Trojstveni akumulacija 500 5 Tomašica akumulacija 1400 6 Miletinac/Končanica akumulacija 1300 7 Bedenička akumulacija 800 8 Kapelica-Kaniška Iva akumulacija 300 9 Podzemne vode 1000 Ukupno 7500 Izvor podataka: Plan navodnjavanja BBŽ) Uz odgovarajuće prateće aktivnosti, kvalitetna izrada i uspješna provedba Plan navodnjavanja Bjelovarsko-bilogorske županije utjecati će na više trendova, od kojih izdvajamo slijedeće:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=