Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 54 istovremeno se nedovoljno navodnjavaju poljoprivredne površine i pri tome koristi zanemariv dio vodnog potencijala. Dio problema koji su povezani s neadekvatnim gospodarenjem prirodnim resursima potrebno je i moguće sustavno riješiti. Stoga je Vlada RH pokrenula Projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj. Potencijalni projekti prema Planu navodnjavanja Bjelovarsko-bilogorske županije do 2020. godine Navodnjavanje kao melioracijska mjera ima za cilj nadoknaditi nedostatke vode koji se javljaju pri uzgoju poljoprivrednih kultura, a koji su ograničavajući faktor za postizanje njihovog punog biološkog potencijala. U proteklom razdoblju donesen je Plan navodnjavanja Bjelovarsko-bilogorske županije (izrađivač: IGH d.d., 2009. godina) koji ulazi u razred strateških županijskih dokumenata, koji moraju dati kvalitetnu osnovu za operativne projekte i programe. Stručne podloge i rezultati sveobuhvatnih analiza tla, klime, izvora voda i postojeće poljoprivrede daju mogućnost za određivanje mogućnosti i prioriteta navodnjavanja radi razvitka postojeće ili uvođenja nove poljoprivredne proizvodnje. Planom navodnjavanja, kao daljnja aktivnost, predložen je odabir pilot-projekta navodnjavanja odnosno odabir lokacije na kojima je moguće organizirati sustav za navodnjavanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Izgradnjom sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina stvoriti će se preduvjeti za brži razvitak poljoprivredne proizvodnje a ujedno i gospodarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Na temelju analize raspoložive vode za navodnjavanje određena su potencijalna područja za navodnjavanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Sustavima navodnjavanja kao mjerama povećanja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje, danas je pokriven vrlo mali dio poljoprivrednih površina, a mogućnosti su vrlo velike s obzirom na velike vodne kapacitete ovog područja. Na području Županije postoje samo manji sistemi za navodnjavanje koji se napajaju vodom iz lokalnih vodotoka. Prema podacima iz NAPNAV-a, u Republici Hrvatskoj se 2004. navodnjavalo svega 0,86% obradivih površina, dok se u Bjelovarskobilogorskoj županiji navodnjavalo svega 31.52 ha, najvećim dijelom u vlasništvu obiteljskih gospodarstava, što čini svega 0,03% od ukupnih obradivih površina. Tabela: 3.4. - 4 - t Navodnjavane površine u RH i BBŽ RH BBŽ Obiteljska gospodarstva 9.265 ha 27.52 ha Poslovni subjekti 4.275 ha 4 ha Ukupno navodnjavano 9.265 ha 31.52 ha Ukupno obrađeno 1.077.403 ha 91.449 ha Postotak navodnjavanja 0.86% 0.03% Izvor podataka: Plan navodnjavanja BBŽ S obzirom da je financijsko sudjelovanje Republike Hrvatske neophodno za razvoj navodnjavanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ukupne površine za navodnjavanje koje realno mogu biti uključene u plansko razdoblje do 2020. godine ovise o planiranoj dinamici izgradnje sustava za navodnjavanje na području Republike Hrvatske. Prema NAPNAV-u, do 2020. se planira izgradnja sustava za navodnjavanje na 65.000 ha površina, što iznosi oko 6,5% od ukupnih korištenih površina od oko 1.000.000 ha.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=