Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. SADRŽAJ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije - 4.4. Gospodarenje otpadom II - 87 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja II - 91 5.1. Zaštićene prirodne vrijednosti II - 91 5.2. Zaštita i očuvanje okoliša II - 94 5.3. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara II - 98 6. Obvezni prostorni pokazatelji II - 99 III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 1. Izrada dokumenata prostornog uređenja III - 107 1.1. Dokumenti prostornog uređenja - državne razine III - 107 1.2. Dokumenti prostornog uređenja - županijske razine III - 108 1.3. Dokumenti prostornog uređenja - JLS (gradova i općina) III - 109 1.3.1. Prostorni planovi uređenja općine ili grada III - 109 1.3.1. Ostali dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti III - 110 gradova i općina 1.4. Dokumenti prostornog uređenja u postupku izrade i donošenja III - 112 1.5. Informacijski sustav prostornog uređenja III - 112 2. Provedba dokumenata prostornog uređenja III - 115 2.1. Provedba Prostornog plana BBŽ III - 115 2.2. Nadzor dokumenata prostornog uređenja III - 115 2.3. Izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja III - 115 2.4. Nezakonita gradnja III - 116 3. Dokumenti prostornog uređenja u odnosu na druge strateške, razvojne i programske dokumente od važnosti za BBŽ III - 119 4. Provedba zaključaka, smjernica i kriterija iz prethodnog Izvješća o stanju u prostoru BBŽ III - 121 4.1. Smjernice izrade novih dokumenata prostornog uređenja III - 121 4.2. Smjernice izrade izmjena i dopuna dokumenata prostornog uređenja III - 122 u nadležnosti županije 4.3. Smjernice, preporuke izrade studija i analiza u nadležnosti županije III - 122 4.4. Druge mjere od značaja za unapređenje stanja u prostoru III - 123 IV. PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM PRIORITETNIH AKTIVNOSTI 1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove IV - 127 2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornog uređenja na razini BBŽ IV - 129 3. Prijedlog aktivnosti za unapređenje održivog razvoja u prostoru IV - 131

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=