Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 2. Sustav naselja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 36 građevinskih područja. No, unatoč ovim iznimkama, možemo utvrditi da su, nakon desetak godina provođenja Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije, građevinska područja naselja dimenzionirana racionalno i da su u velikom postotku smanjena u odnosu na ranije važeće prostorne planove (bivših) općina. O tome svjedoče podaci o površinama građevinskih područja i njihovoj izgrađenosti iz danas važećih prostornih planova koji se daju u nastavku. Kada usporedimo ukupnu površinu građevinskih područja naselja danas, koja iznosi 16.679,69 ha s površinom građevinskih područja prostornih planova (bivših) općina, koja je iznosila 22.599,10 ha, vidimo da se ukupna površina smanjila za 5.919,41 ha. Također, izgrađeni dio građevinskih područja naselja znatno se povećao i danas iznosi preko 85%. dok je prije 2002. godine bilo izgrađeno svega 57% građevinskih područja naselja na području Županije. Osnovni podaci i pokazatelji o prostorima za razvoj naselja U nastavku se tabelarno prikazuju podaci o površinama građevinskih područja iz važećih prostornih planova uređenja gradova i općina na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Podatke je analizom utvrdio Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije. No, i unatoč detaljnim analizama provedenim u Zavodu, ovaj iskaz površina, a osobito iskaz izgrađenog i neizgrađenog dijela, ima isključivo informativni karakter i služi za izradu daljnjih analiza stanja u prostoru. Kao što je naprijed navedeno, ukupna površina građevinskih područja naselja iznosi 16.679,69 ha, od čega izgrađeni dio iznosi 14.287,87 ha (85,7%), a neizgrađeni dio 2.391,82 ha (14,3%). U odnosu na prostorne planove starije generacije, građevinska područja naselja planirana su znatno racionalnije. Izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja Izgrađene strukture izvan građevinskih područja namijenjene su obavljanju djelatnosti koje po specifičnim prostornim zahtjevima nisu sukladne temeljnim funkcijama naselja ili uvjetuju specifično uređivanje prostora. Iako će kasnije u ovom Izvješću biti tabelarno prikazani svi oblici korištenja županijskog prostora, pa i površine građevinskih područja izvan naselja, u ovom se poglavlju one tabelarno iskazuju zbog usporedbe s građevinskim područjima naselja. Riječ je o građevinskim područjima namijenjenim za gospodarsku namjenu (proizvodnu i poslovnu), ugostiteljsko - turističku namjenu, sportsko-rekreacijsku namjenu, odlagalište otpada i groblja. Iz tablice je vidljivo da ukupna površina ovih građevinskih područja na prostoru Županije iznosi 981,24 ha, što, zbog različite metodologije nije izravno usporedivo s površinom iz prostornih planova prije 2002. godine. Planiranju novih i širenju postojećih građevinskih područja i nadalje treba pristupati s velikom pažnjom i oprezom kako bi se u najvećoj mjeri ostvarili ciljevi racionalnog upravljanja prostorom iz Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=