Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 2. Sustav naselja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 34 Tabela: 2.2. - 3 - t Središnja naselja u BBŽ VRSTA NAZIV RAZVOJNOG SREDIŠTA NASELJA VEĆE REGIONALNO SREDIŠTE Bjelovar REGIONALNO SREDIŠTE MANJE REGIONALNO SREDIŠTE Daruvar PODRUČNO SREDIŠTE Garešnica - II - Grubišno Polje - II - Čazma VEĆE LOKALNO SREDIŠTE Sirač - II - Veliki Grđevac - II - Velika Pisanica - II - Hercegovac - II - Veliko Trojstvo - II - Rovišće - II - Končanica - II - Dežanovac MANJE LOKALNO SREDIŠTE Veliki Zdenci - II - Garešnički Brestovac - II - Šandrovac - II - Ivanska - II - Velika Trnovitica - II - Zrinski Topolovac - II - Severin - II - Đulovac - II - Nova Rača - II - Kapela - II - Berek - II - Štefanje - II - Daruvarski Brestovac - II - Pavlovac - II - Narta - II - Velika Barna - II - Bedenik - II - Lasovac - II - Palešnik Izvor podataka: Dokumentacija ZPU BBŽ Sagledavši raspodjelu manjih žarišnih tipova, uočava se relativno nepovoljan raspored na pojedinim područjima (monocentrični razvoj pa i funkcionalne praznine) što je najvećim dijelom rezultat urbane tranzicije, ali jednim dijelom ipak i povijesnih okolnosti (na području Grada Čazme niti jedno naselje osim same Čazme nije nikada imalo više od 1000 stanovnika). Kako je Županija u cjelini rijetko, a pojedini dijelovi izuzetno rijetko naseljeni, za koliko-toliko ravnomjeran razvoj (i kontroliranje demografskih tokova i racionalno korištenje raspoloživog ljudskog kontingenta) izuzetno će važan biti upravo dobar odabir i uspješno stimuliranje razvoja lokalnih središta i drugih manjih naselja s realnim izgledima za opstanak s jedne strane, te prepoznavanje i racionalno rješavanje problema naselja duboko u procesu izrazite depopulacije i izumiranja s druge. Shodno utvrđenom pravcu preobrazbe i razvoja treba definirati i optimalni nivo opremanja komunalnom i društvenom infrastrukturom, veličinu građevinskih područja (prostornim planovima gradova i općina) i druge elemente uređenja naselja, a u čemu jedinice lokalne samouprave u prethodnim razdobljima i nisu bile baš uspješne. 2.3. PROSTOR ZA RAZVOJ NASELJA Građevinska područja naselja Prema podacima iz „Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008-2012", „problematika urbaniziranih prostora ili prostora za razvoj naselja i drugih urbanih djelatnosti izvan naselja odnosno građevinskih područja naselja najvažnija je tema prostornih (Prostorni plan županije i Prostorni plan uređenja gradova/općina) i urbanističkih planova (Generalni urbanistički plan, Urbanistički plan uređenja). Iako se radi o svega nekoliko postotaka površine neke planske cjeline (države, županije, jedinica lokalne samouprave grada i općine, grada i naselja) ovaj najbitniji sadržaj (i najskuplja namjena prostora) određuje sve druge planske sadržaje (namjene) i/ili ovaj je sadržaj (sve

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=