Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. I. POLAZIŠTA 3. Osnovna prostorna obilježja BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 17 županije odselilo 3,86% (4936 st.) stanovništva. Ovi udjeli korišteni su za projekciju međužupanijske migracije u svim sljedećim razdobljima. Nastale vrijednosti broja unutarnjih imigranata i emigranata raspoređene su po dobno-spolnim skupinama prema omjeru u dobno-spolnoj strukturi sudionika unutarnje međužupanijske migracije u Republici Hrvatskoj 2011. godine. U istom petogodišnjem razdoblju, u odnosu na broj stanovnika na početku razdoblja, u Bjelovarsko-bilogorsku županiju iz drugih država doselilo se 0,63% (801 st.), a u druge države iselilo se 0,97% (1238 st.) stanovništva. Ovi udjeli korišteni su za projekciju vanjske migracije u svim sljedećim razdobljima. Nastale vrijednosti raspoređene su po dobno-spolnim skupinama prema omjeru u dobno-spolnoj strukturi sudionika vanjske migracije u Republici Hrvatskoj 2011. godine, za imigrante i emigrante posebno. Potrebno je napomenuti da je najstarija dobna skupina u prikazu dobno-spolne strukture migracijskog stanovništva Republike Hrvatske "75 i više", pa je stoga broj migranata te dobne skupine u radu podijeljen po dobnim skupinama "75-79" i "80-84" (66,7% stanovništva u prvu i 33,3% u drugu skupinu) i spolu, dok je za ostale dobne skupine oba spola ("85-89", "90-94" i "95 i više") pretpostavljeno da u njima nema migracije, te za njih koeficijent migracije iznosi 0. Komponenta prirodnog kretanja prikazana je kroz broj umrlih i rođenih stanovnika. Broj rođenih stanovnika u određenom razdoblju procijenjen je na temelju izračunate opće stope fertiliteta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2011. godinu, koja je iznosila 41,66 rođeno dijete na 1000 žena u fertilnoj dobi8. Nakon svakog petogodišnjeg razdoblja dobni kontingent stanovništva od 0 do 5 godina starosti izračunat je umnoškom broja žena u fertilnoj dobi u početnom trenutku razdoblja s petogodišnjim koeficijentom općeg fertiliteta (peterostruka vrijednost jednogodišnjeg koeficijenta). S obzirom na nejednak broj rođene muške i ženske djece, dobivena vrijednost raspoređena je na muško i žensko stanovništvo prema prosječnoj vrijednosti diferencijalnog rađanja na razini Republike Hrvatske u razdoblju od 2001. do 2010. godine, koja je iznosila 105,9 rođene muške djece na 100 ženske. Smrtnost je izračunata tako da je svaka dobno-spolna skupina na početku petogodišnjeg razdoblja pomnožena s vjerojatnošću doživljenja sljedećeg petogodišnjeg razdoblja. Ta vjerojatnost korištena u ovom radu izračunata je kao prosječna vrijednost vjerojatnosti doživljenja korištena u "Projekciji stanovništva Republike Hrvatske 2004.-2051." koju je Državni zavod za statistiku objavio 2006. godine. Potrebno je napomenuti da spomenuta projekcija koristi dobnu skupinu "90 i više", dok su u ovom radu korištene skupine "90-94" i "95 i više", pa je stoga vrijednost vjerojatnosti doživljenja za dobnu skupinu do 90 do 95 godina starosti izračunata iz postojećeg kretanja stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 2001. do 2011. godine. Za dobnu skupinu "95 i više" korištena je proizvoljno odabrana vjerojatnost preživljavanja 0 jer nije bilo moguće pronaći ikakav relevantan izvor podataka, a i radi se o zanemarivo malom udjelu u ukupnom stanovništvu, iako je u praksi vrlo vjerojatno da neki stanovnici spomenute dobne skupine dožive sljedeće petogodišnje razdoblje. 8 U Republici Hrvatskoj stopa općeg fertiliteta za 2011. godinu iznosila je 42,34, što je približno slična vrijednost kao i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=