Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. I. POLAZIŠTA 3. Osnovna prostorna obilježja BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 9 Tabela: 3.3. - 1 - t Broj stanovnika i indeks kretanja broja stanovnika 2001. - 2011. po JLS u BBŽ1; JLS 2001. 2011. INDEKS 2011/2001. BJELOVAR 41.869 40.276 96,20 ČAZMA 8.895 8.077 90,80 DARUVAR 13.243 11.633 87,84 GAREŠNICA 11.630 10.472 90,04 GRUBIŠNO POLJE 7.523 6.478 86,11 BEREK 1.706 1.443 84,58 DEŽANOVAC 3.355 2.715 80,92 ĐULOVAC 3.640 3.245 89,15 HERCEGOVAC 2.791 2.383 85,38 IVANSKA 3.510 2.911 82,93 KAPELA 3.516 2.984 84,87 KONČANICA 2.824 2.360 83,57 NOVA RAČA 4.077 3.433 84,20 ROVIŠĆE 5.262 4.822 91,64 SEVERIN 1.038 877 84,49 SIRAČ 2.546 2.218 87,12 ŠANDROVAC 2.095 1.776 84,77 ŠTEFANJE 2.347 2.030 86,49 VELIKA PISANICA 2.151 1.781 82,80 VELIKA TRNOVITICA 1.661 1.370 82,48 VELIKI GRĐEVAC 3.313 2.849 85,99 VELIKO TROJSTVO 3.092 2.741 88,65 ZRINSKI TOPOLOVAC 1.000 890 89,00 ŽUPANIJA UKUPNO 133.084 119.764 89,99 REPUBLIKA HRVATSKA 4.437.460 4.284.889 9 Izvor podataka: Popisi stanovništva, kućanstava i stanova 2001. i 2011., DZS Prema popisu stanovništva 2011. godine, grad Bjelovar najbrojnija je jedinica lokalne samouprave sa 40.276 stanovnika, a slijede ga gradovi Daruvar s 11.633 i Garešnica s 10.472 stanovnika. Najmnogoljudnija općina je Rovišće s 4.822 stanovnika, te Nova Rača (3.433 stanovnika) i Đulovac (3.245 stanovnika). Općine s najmanje stanovnika su Severin sa 877 i Zrinski Topolovac sa 890 stanovnika. Svi gradovi i općine Bjelovarsko-bilogorske županije u međupopisnom razdoblju od 2001. do 2011. godine bilježe pad broja stanovnika. Prema relativnim pokazateljima najmanji pad bilježi grad Bjelovar, a najveći općina Dežanovac. Prema istim pokazateljima Bjelovarsko-bilogorska županija u istom razdoblju bilježi veću stopu pada broja stanovnika od Republike Hrvatske. U prethodnom međupopisnom razdoblju (od 1991. do 2001. godine) grad Čazma i općina Rovišće bilježili su povećanje broja stanovnika, ali su gradovi Daruvar i Grubišno polje te općine Sirač, Đulovac i Velika Pisanica bilježili znatno veću stopu smanjenja broja stanovnika nego u zadnjem razdoblju. 1 Podaci Popisa 2011. nisu neposredno usporedivi s podacima Popisa 2001. U oba popisa korišten je koncept "uobičajenog mjesta stanovanja", ali je razlika što se u Popisu 2011. koristi i namjera odsutnosti/prisutnosti, a i što se osobe odsutne godinu dana ili dulje, a koje se vraćaju sezonski u mjesto stanovanja, ne uključuju u ukupan broj stanovnika, za razliku od Popisa 2001.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=