Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. I. POLAZIŠTA 3. Osnovna prostorna obilježja BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 8 Tabela: 3.2. - 2 - t Osnovni podaci (naselja - stanovništvo - površine) 2011. u BBŽ GRAD NASELJA STANOVNIKA POVRŠINA OPĆINA BROJ % BROJ % KM2 % 1 Bjelovar 31 9,60% 40276 33,63% 187,75 6,96% 2 Čazma 36 11,15% 8077 6,74% 240,05 8,90% 3 Daruvar 9 2,79% 11633 9,71% 64,17 2,38% 4 Garešnica 23 7,12% 10472 8,74% 226,45 8,40% 5 Grubišno Polje 24 7,43% 6478 5,41% 265,38 9,84% Ukupno 123 38,08% 76936 64,24% 983,80 36,48% 1 Berek 13 4,02% 1443 1,20% 111,20 4,12% 2 Dežanovac 12 3,72% 2715 2,27% 102,54 3,80% 3 Đulovac 29 8,98% 3245 2,71% 187,57 6,96% 4 Hercegovac 5 1,55% 2383 1,99% 50,70 1,88% 5 Ivanska 13 4,02% 2911 2,43% 131,22 4,87% 6 Kapela 26 8,05% 2984 2,49% 104,12 3,86% 7 Končanica 9 2,79% 2360 1,97% 84,19 3,12% 8 Nova Rača 13 4,02% 3433 2,87% 93,24 3,46% 9 Rovišće 12 3,72% 4822 4,03% 78,71 2,92% 10 Severin 2 0,62% 877 0,73% 26,31 0,98% 11 Sirač 9 2,79% 2218 1,85% 145,38 5,39% 12 Šandrovac 7 2,17% 1776 1,48% 62,94 2,33% 13 Štefanje 9 2,79% 2030 1,70% 68,86 2,55% 14 Velika Pisanica 8 2,48% 1781 1,49% 82,20 3,05% 15 Velika Trnovitica 8 2,48% 1370 1,14% 60,78 2,25% 16 Veliki Grđevac 11 3,41% 2849 2,38% 169,53 6,29% 17 Veliko Trojstvo 11 3,41% 2741 2,29% 65,43 2,43% 18 Zrinski Topolovac 3 0,93% 890 0,74% 30,44 1,13% Ukupno 200 61,92% 42828 35,76% 1.655,34 61,38% Sveukupno 323 100,00% 119764 100,00% 2.639,14 100,00% Izvor podataka: Središnji registar prostornih jedinica, DGU i Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011., DZS Gradovi i općine su izrazito različite po površini (Grad Grubišno Polje 265,38 km2,a Općina Severin 26,31 km2), broju naselja (Grad Čazma 36 naselja, a Općina Severin 2 naselja), broju stanovnika (Grad Bjelovar 40276 st., a Općina Severin 877 st.), te po prostorno razvojnim i resursnim značajkama. Sjedište Bjelovarsko-bilogorske županije je grad Bjelovar. 3.3. STANOVNIŠTVO Demografska obilježja stanovništva važan su pokazatelj stanja u prostoru, bilo kao indikator procesa (gospodarskih, socijalnih, političkih...) koji se odvijaju u prostoru, bilo kao uzročnik potreba ponovnog vrednovanja prostorno-planskih mjera i rješenja. Bjelovarsko-bilogorska županija kao jedna od tri županije u Republici Hrvatskoj koje su u posljednjem međupopisnom razdoblju (2001. - 2011.) zabilježile najveći pad broja stanovnika, svakako u vrednovanju i planiranju prostora mora osobitu pozornost posvetiti kako kvantitativnim, tako i kvalitativnim demografskim podacima. Broj stanovnika i indeks kretanja broja stanovnika Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine Bjelovarsko-bilogorska županija imala je 119.764 stanovnika. U odnosu na popis iz 2001. godine, kada je broj stanovnika u županiji iznosio 133.084, to je smanjenje od 13.320 stanovnika, odnosno indeks međupopisne promjene iznosi 89,99. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji prema popisu iz 2011. stanovalo je 2,79% populacije Republike Hrvatske, a prema broju stanovnika županija se nalazi na 15. mjestu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=