Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 4. Provedba zaključaka, smjernica i kriterija iz prethodnog izvješća o stanju u prostoru _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 123 4.4. DRUGE MJERE OD ZNAČAJA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije za proteklo razdoblje utvrđen je cijeli niz mjera i aktivnosti od značaja za unapređenje stanja u prostoru: - poticanje razvoja sustava središnjih naselja, - praćenje provedbe prostornih planova, - poticanje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, - poticanje revitalizacije ribnjačkih površina, - usmjeravanje i planska transformacija ruralnih, rijetko naseljenih područja sa procesima izumiranja stanovništva, - poticanje razvoja velike i male privrede kroz njihovu interakciju, a na principima policentričnog sustava, - poticanje razvoja Daruvara kao južnog pola razvoja, - poticanje daljnjeg razvoja infrastrukturnih sustava,X Mjere su provođene među ostalom i odgovarajućom prilagodbom planskih rješenja prostornih planova uređenja općina i gradova. Pojedine mjere su relativno aktivno provođene (poticanje razvoja sustava središnjih naselja, osmišljavanje i izgradnja poduzetničkih zona, razvoj plinoopskrbe i vodoopskrbe,X), pri čemu se nisu uvijek poštivale planske preporuke. Dio mjera nije provođen ili je vrlo slabo provođen (planska transformacija ruralnog prostora, okrupnjavanje zemljišta,X), dijelom zbog nedostatka sredstava, ali dijelom i zbog subjektivnih slabosti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=